OGame.nl

News

  • New

    Beste spelers,

    De laatste tijd ontvangen we regelmatig klachten over accounts die door inactiviteit verwijderd zijn geraakt. Helaas lijkt er nog enige verwarring aanwezig te zijn met betrekking tot de voorwaarden waaronder accounts verwijderd worden, vandaar deze nieuwspost. Elk account waar geen gekochte Donkere Materie op staat op het moment van inactief raken, wordt na 35 dagen inactiviteit verwijderd. Donkere Materie dat reeds is uitgegeven wordt hierbij niet meegerekend, dus mocht je Donkere Materie hebben gekocht, maar dit allemaal hebben uitgegeven, dan kan je account dus ook verwijderd worden.

    Hetgeen dat belangrijk is om in de gaten te houden is het verschil tussen gekochte en gevonden Donkere Materie. Donkere Materie dat wordt gevonden tijdens acties of expedities telt niet mee voor het behoud van je account. Tevens wordt betaalde Donkere Materie als eerste gebruikt bij het uitgeven, dus hou daar rekening mee. Als je wilt weten wat je precies hebt aan betaalde en/of…

Recent Activities