Volgende Update - 'De Lobby'

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Volgende Update - 'De Lobby'

   Beste spelers,

   Vandaag brengen wij jullie belangrijk nieuws. Gameforge is verheugd aan te kunnen kondigen dat er een nieuwe versie voor Ogame op de planning staat welke ook op zeer korte termijn wordt verwacht. Deze versie behoeft echter enige uitleg, daar het een grote wijziging is in het beheer van accounts voor Ogame.

   Met deze komende versie introduceert GameForge: 'De Lobby'.

   De dagen waarop je steeds opnieuw moest in- en uitloggen zijn weldra voorbij! Binnenkort kan je al jouw accounts beheren vanaf een enkel e-mailadres.
   Alle accounts met dezelfde e-mailadres en wachtwoord combinatie zullen automatisch gelinkt worden gedurende de update. Daarom raden we je aan om hetzelfde wachtwoord in te stellen voor al jouw accounts die hetzelfde e-mailadres gebruiken, dit zal je in staat stellen om het nieuwe inlogsysteem direct te gebruiken zodra de update uitgerold is.
   Zelfs als niet al je accounts op dat e-mailadres hetzelfde wachtwoord gebruiken op het ogenblik van de update, kan je ze achteraf nog aan elkaar linken.
   Maak je klaar voor een eenvoudigere spelervaring!

   Meer informatie over deze update en een volledige FAQ met uitleg over hoe deze update in zijn werk zal gaan komt binnenkort.

   Het OGame Team
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.
  • Beste spelers,

   Een kleine toevoeging op bovenstaande. Wanneer er een datum wordt geprikt voor dit nieuwe loginsysteem, zal er een eerste testversie op de publiekelijke testservers worden gezet. GameForge wil dan iedereen uitnodigen om deze testservers te joinen en feedback te geven. Alle feedback is welkom. De testservers zijn via onderstaande link te bereiken:

   pioneers.ogame.gameforge.com/

   Groeten,
   Jullie Ogame Team
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.
  • Beste spelers,

   Aankomende woensdag, 21 februari, zal de eerste versie van het Lobby systeem geïmplementeerd worden op de Publiekelijke Test Servers (PTS). GameForge zou het ontzettend waarderen als jullie deel zouden nemen in de test fase en zo veel mogelijk feedback zouden kunnen geven. Als je feedback wilt geven dan kun je dit doen op het Origin forum! Om een account aan te maken op de Test Servers, volg dan de volgende link: pioneers.ogame.gameforge.com.


   Enkele opmerkingen:
   • Met deze versie wordt ook de login via Facebook geïntroduceerd, wat inhoudt dat registratie voor de Lobby via facebook mogelijk is.
   • Aangezien deze eerste versie van de Lobby geen mogelijkheid biedt om accounts met verschillende emailadressen samen te voegen. zal er een Lobby worden aangemaakt voor elk uniek emailadres (en wachtwoord).
   • Met de Facebook login zal het Lobby account niet de mogelijkheid hebben om het emailadres te wijzigen omdat de registratie zonder deze informatie plaatsgevonden heeft.


   Veel plezier met testen!
   Het OGame Team
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.
  • Beste spelers,

   Hieronder een FAQ (Frequently Asked Questions) voor het nieuwe Lobby systeem dat binnenkort uit zal komen. Ik heb mijn best gedaan het naar het Nederlands te vertalen, maar zal voor de zekerheid de engelstalige variant in een spoiler hieronder ook neerzetten.

   FAQ

   Wat is de Lobby?
   De Lobby is simpelweg de nieuwe front-end voor accountbeheer.

   Terminologie
   • Game accounts:
    Tot nu toe noemden we de game rondesaccounts’, maar van nu af aan zullen we ze voor de duidelijkheid Game accounts noemen. Op die manier is het verschil makkelijker te herkennen en helpt het je Game accounts te onderscheiden van je Lobby account.

   • Lobby account:
    Het Lobby account is het account waarmee je inlogt in de Lobby en vanwaar je in kunt loggen op al je Game accounts. Zorg er dus voor dat je Lobby account een veilig wachtwoord heeft en deel deze niet met anderen. Accountsits zoals deze vroeger plaatsvonden zijn met deze Lobby niet meer aan te raden (er zal een extra mogelijkheid voor accountsits op latere termijn beschikbaar komen, zonder dat de accountsitter toegang hoeft te hebben tot je gehele Lobby Account en je wachtwoord, maar dit zal niet direct beschikbaar zijn).


   Zal er een alternatieve manier zijn om in te loggen in een enkele game ronde (server)?
   Nee, enkel via de Lobby zul je je accounts kunnen bereiken om in te loggen op een specifieke server.

   Hoe worden al mijn Ogame accounts samengevoegd in de Lobby?
   Wanneer deze versie uitkomt, zullen alle bestaande Ogame accounts die op dat moment onder hetzelfde emailadres en wachtwoord geregistreerd staan samengevoegd worden tot één enkel Lobby account.

   Hoe voeg ik andere Game accounts samen in hetzelfde Lobby account?
   Als je meerdere Game accounts met hetzelfde emailadres hebt maar met verschillende wachtwoorden, dan zal er een Lobby account aangemaakt worden met de gegevens van het eerste Game account waarmee je probeert in te loggen. Als je vervolgens vanuit de Lobby probeert in te loggen in een van de universa waar het wachtwoord anders is, dan zul je een 'ongeldig wachtwoord'-melding krijgen. In dat geval raden we aan de 'wachtwoord reset' functionaliteit te gebruiken zodat de wachtwoorden van alle Game accounts gelinkt aan je emailadres worden gereset. Wanneer het wachtwoord gereset is, gezien alle accounts dan hetzelfde emailadres en wachtwoord combinatie ingesteld hebben staan, zullen alle Game accounts onder hetzelfde Lobby account vallen. Na het resetten van je wachtwoord hoef je niet per se een volledig nieuw wachtwoord te verzinnen, maar je kunt ook een reeds door jezelf gebruikt wachtwoord instellen voor je Lobby account.

   Ik heb een Lobby/Game account met een verschillend emailadres, kan ik deze aan mijn reeds bestaande Lobby account koppelen?
   Met de eerste versie van de Lobby zal het niet mogelijk zijn om Lobby accounts met verschillende emailadressen samen te voegen, echter is dit wel iets dat voor een toekomstige versie gepland staat. Als je de emailadressen op je Game accounts wijzigt naar hetzelfde emailadres voordat het Lobby systeem live gaat, dan zullen deze wanneer de Lobby wordt geïmplementeerd alsnog tot een enkel Lobby account samengevoegd.

   Worden enkel de Game accounts binnen dezelfde community samengevoegd?
   Nee, al je Game accounts binnen welke Ogame community en taal dan ook zullen worden samengevoegd zolang ze hetzelfde emailadres en wachtwoord ingesteld hebben staan.

   Welke taal zal ingesteld staan op mijn Lobby account?
   Voor nu zal je Lobby account geen taalinstelling nodig hebben. De taal welke in de Lobby gebruikt zal worden zal afhankelijk zijn van de taal van de community waar je probeert in te loggen. Bijvoorbeeld, wanneer je via http://ogame.de of de.ogame.gameforge.com/ inlogt, zal de Lobby in het Duits worden weergegeven.

   Kan ik de taal van mijn Lobby wijzigen?
   Ja, dat kan door simpelweg in je browser te navigeren naar de community waarvan je de taal machtig bent. Als je bijvoorbeeld een Nederlandstalige Lobby wilt, dan hoef je enkel te navigeren naar http://ogame.nl of nl.ogame.gameforge.com/.

   Waar zijn op dit moment mijn Game accounts?
   Nadat je inlogt op je Lobby account, zul je je Game accounts die je reeds bezit in een lijstje zichtbaar zien.

   Met de eerste versie van de lobby zal het gedeelte 'Jouw Accounts' de volgende informatie tonen voor elk van je Game accounts:
   • Naam universum
   • Vlag van het land van de community
   • Categorie
   • Spelersnaam
   • Rang
   • Een knop om op het account in te loggen


   De lijst van Game accounts wordt gesorteerd op datum van laatste activiteit, zodat de servers waarop je het laatste bent ingelogd altijd bovenaan staan.

   Hoe registreer ik me voor een nieuwe server?
   Onder de sectie 'Jouw Accounts', zul je de optie vinden voor het starten op een nieuwe server, waar de vier laatst uitgebrachte servers standaard zichtbaar zullen zijn. Als je alle servers wilt zien, dan kun je door op de knop 'Toon Alle' te drukken alles zichtbaar maken voor de huidige taal. Je kunt ook door een andere taal te kiezen alle beschikbare universa van een andere community weergeven. Zichtbaar in de lijsten zal zijn:
   • Naam universum
   • Vlag van het land van de community
   • Categorie
   • Hoe lang de server reeds bestaat
   • Een knop om een account voor die server aan te maken


   Zal je ook om 03:00 uitgelogd worden van je Lobby Account?
   Nee, het Lobby account zal zolang je Lobby sessie niet afgesloten wordt actief blijven. De Game accounts zullen echter nog steeds om 03:00 uitgelogd worden zoals nu het geval is. Je zult dan opnieuw vanuit de Lobby moeten inloggen op de accounts.

   Kan ik tegelijk op meerdere Game accounts binnen hetzelfde Lobby account spelen?
   Ja, dat kan. Elk Game account zal automatisch op een nieuw tabblad geopend worden zodat je Lobby account open blijft staan op je oorspronkelijke tabblad.


   Met vriendelijke groeten,
   Het OGame Team
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.
  • Display Spoiler

   FAQ- Lobby
   What is the Lobby?
   The Lobby is our new account management front end. Simple as that!


   Naming and wording
   • Game accounts:
    Until now we called your game roundaccounts’, but from now on we clarify that by calling them Game accounts. That way it is more distinct and helps to differentiate between your Game accounts and your Lobby account.
   • Lobby account:
   The Lobby account is your main account to log in into the Lobby and from there into all your Game accounts. So keep your Lobby account credentials secure and do not share them. Accounts sitting as you did
   it in the past is not recommended anymore (we will provide an extra
   option for letting others players sit your account without giving anyone
   your password in the future, but this option will not be available from
   the start as we are still working on it, it will come in a future
   version of the Lobby).   Will there be another way to log in only in 1 game round?
   The Lobby will be from now on the only login available to access your game rounds.   How will the Lobby gather all my OGame accounts?
   Once this version is implemented, all your existing OGame accounts with
   the same email address and the same password will be automatically
   merged into one single Lobby account.   How do I merge other Game accounts into the same Lobby account?
   If you have multiple Game accounts with the same email address and different password, you will create a Lobby account with the first Game account that you use to log in. If you try to login in any other Game account with
   the same email address and different password, you will get a ‘wrong
   credentials’ message. Please use the ‘password reset’ functionality to
   reset the password for all Game accounts linked to that email address. Once the password is reset, since the Game accounts will have the same email address and password, they will be all part of the same Lobby account.   Note: You do not need to use a new/different password when you reset it.
   You can use as well the password you are already using in your Lobby
   account.   I have a Lobby/Game account with a different email address, can I add it to my already existing Lobby account?
   With the first Lobby version it will not be possible to merge Lobby accounts, however this is something we are planning for future versions. If you login into your game round BEFORE the lobby is on-line you can change all your different email addresses to a single one and getting one Lobby account for all your Game accounts.


   Will it only merge my Game accounts within one community?
   No, it will gather all your existing Game accounts from any OGame community in any language that have the same email address and the same password.


   What language will my Lobby account have?
   For now, your Lobby account do not need a language. The
   language the lobby will be shown to you depends on the language of the
   community you were attempting to log in. For example, if you open http://ogame.de or de.ogame.gameforge.com/, the Lobby will show up in German.


   Can I change the Lobby language?
   Yes, you can. You can do so by opening in your browser a community with
   the language you want to use (for example, if you want Spanish you just
   need to open http://ogame.es or es.ogame.gameforge.com/).


   Where are my Game accounts now?
   Right after the log in into your Lobby account, you will see the list of Game accounts that you already have in all the communities of OGame.


   With the first Lobby version, this section ‘Your accounts’ will show the following information for each Game account:
   • Universe name
   • Country flag
   • Category
   • Nickname
   • Rank
   • A button to start playing
   The Game accounts list is sorted by activity, being the most recent login at the top of the list by default.


   How do I register on a new server?
   Below the ‘Your accounts’ section you’ll find the ‘Start on a new
   server’ section where you can find the 4 newest servers. If you like to
   see them all, just click the ‘show all’ button and you are also able to
   change the language. Both lists contain the same information:
   • Universe name
   • Country flag
   • Category
   • For how long the server has been running
   • A button to start playing


   Does the forced logout at 3 A.M. C.E.T. affect the Lobby?
   No, the Lobby account will remain logged in for as long as your Lobby session stays active. The Game accounts will have their forced logout at 3:00 A.M. the same way they have it now.


   Can I play simultaneously in multiple Game accounts within the same Lobby account?
   Yes, you can. Each Game account will be automatically opened in a new tab keeping the Lobby account open in the first tab.
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.
  • Accountsits in het Lobby Systeem

   Beste spelers,

   GameForge is nog steeds druk bezig met het werken aan de Lobby, maar heeft interessant nieuws.

   Na het verzamelen van feedback vanuit alle Ogame communities is besloten om een 'Accountsit' mogelijkheid in te bouwen in het Lobby Systeem voordat deze live op de daadwerkelijke speelservers zal gaan. Met deze accountsit functie kun je een andere speler tijdelijk toegang geven tot een van je speelaccounts in een specifiek universum. Door middel van een zogeheten 'token' zal dit toegang geven plaatsvinden. Wanneer er een daadwerkelijke installatiedatum bekend is van deze update, zullen we jullie informeren.

   Enkele details wat betreft de Accountsit functionaliteit:

   • Een 'Accountsit' knop zal in het instellingen menu van je lobby toegevoegd worden.
   • Je kunt elk van je bestaande game accounts die aan je Lobby Account gekoppeld zit toevoegen aan een 'Accountsit-token'
   • Elk token zal maar eenmalig werken.
   • Het token heeft geen vervaldatum (het zal zolang het niet gebruikt is binnen een andere lobby actief blijven).
   • Een accountsit zal starten wanneer de token gebruikt wordt binnen andermans lobby en diegene inlogt op dat spelaccount.
   • Een nieuw menu zal zichtbaar worden wanneer een token wordt toegevoegd, waar de gameaccounts waar je op kunt sitten zichtbaar zal zijn.
   • Een accountsit zal onderbroken worden wanneer de eigenaar van het oorspronkelijke account weer inlogt of wanneer de sittijd verlopen is.
   Enkele screenshots:

   Voor meer informatie wat betreft het toekomstige lobby systeem verwijzen we jullie graag naar bovenstaande posts.

   Met vriendelijke groeten,
   Het Ogame Team
   Admin Ogame.nl
   Mail: Wish2Die@ogame.nl - IRC: Wish2Die

   "If it is the past you love, then that is where you can stay." - Yellowcard - For You, And Your Denial.