Competitie: Toon Ons Jouw Harige Speelpartners!

  • Competitie: Toon Ons Jouw Harige Speelpartners!

   Het ontdekken en veroveren van de ruimte is nooit aangenamer dan in het bijzijn van je favoriete viervoeter: onze huisdieren. Ter ere van OGame zijn 17e verjaardag willen we jouw foto's zien – toon ons jullie partners in crime! Twintig winnende deelnemers kunnen uitkijken naar een coole OGame muismat en een coupon ter waarde van 10 euro.

   Hoe neem je deel:

   • Neem een foto van jouw huisdier die OGame speelt. Je kan ook een knuffel gebruiken. Er mogen geen mensen zichtbaar zijn op de foto en het is niet toegestaan om de foto digitaal te manipuleren.
   • Zend ons jouw foto in .jpg, .jpeg of .png formaat naar anniversarypets@ogame.org voor 13 oktober 23:59 CEST.
   • Gebruik als onderwerp ‘Anniversary Pets 2019’.
   • Gelieve het e-mailadres te gebruiken die overeenkomt met jouw account en geef ook je gebruikersnaam, community en server op.
   We zullen de 20 schattigste, grappigste en/of creatiefste inzendingen uitkiezen en de winnaars aankondigen op 21 oktober. De winnaars zullen via e-mail geïnformeerd worden en aangekondigd op de forums.

   Opgelet:

   • De winnaars moeten voor 23 oktober reageren en hun adres opgeven. Indien ze niet antwoorden op het einde van die dag, verliezen ze hun prijs.
   • Deelnemers geven toestemming dat de foto gebruikt wordt op onze pagina's en sociale media-kanalen.
   • Deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn.
   • Enkel zelfgemaakte foto's mogen ingezonden worden.
   • Elke deelnemer mag slechts één foto insturen.
   We wensen alle deelnemers plezier en veel geluk!


   Jouw OGame Team

  • ALGEMENE VOORWAARDEN

   De volgende voorwaarden hebben betrekking op de uitvoering van de ‘Verjaardag Huisdieren 2019 Competitie’ (‘competitie’), georganiseerd door Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Duitsland (‘Gameforge’).

   1. Geschiktheid, Deelnemers en Deelname
   2. Winnaars en Prijzen
   3. Gebruiksrechten en Vergoeding
   4. Data Privacy
   5. Aansprakelijkheidsbeperking
   6. Slotbepalingen
  • 1. Geschiktheid, Deelnemers en Deelname
   ( 1 ) Deelname aan de competitie is gratis. Alle volwassen gebruikers, die voldoen aan de vereisten van de Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden, en die een persoonlijk, actief account (‘account’) voor ogame.gameforge.com zijn geschikt om deel te nemen. Medewerkers van Gameforge en bedrijven die geassocieerd zijn met Gameforge, net als verwanten hiervan, mogen deelnemen maar kunnen geen enkele prijzen ontvangen.
   ( 2 ) Een ‘deelnemer’ is elke persoon die mag deelnemen zoals (1) zolang ze deelnemen zoals omschreven in (3) tussen 29 september 2019 en 13 oktober 2019, 23:59 CEST (‘deelnameperiode’).
   ( 3 ) Het onderwerp van de competitie is de onafhankelijke creatie van een foto die de deelnemer zijn huisdier of knuffel voor een scherm weergeeft waarop het spel OGame te zien is (‘foto’) en zijn inzending binnen de deelnameperiode in overeenstemming met de volgende richtlijnen (‘inzending’):
   a) Geen accountinformatie, chat berichten, personen of illegale zaken mogen zichtbaar zijn op de foto.
   b) De inzending moet gemaakt worden in .JPG, .JPEG of .PNG-formaat.
   c) De inzending dient verstuurt te worden naar anniversarypets@ogame.org vanaf het e-mailadres die overeenstemt met het account en gebruik makend van het onderwerp ‘Anniversary Pets 2019’. De e-mail dient de accountnaam te bevatten die overeenstemt met het account, de community en de overeenkomstige game server. Het dient ook een aanwijzing te bevatten hoe en door welke toevoeging of alternatieve identificatie de deelnemer geïdentificeerd wenst te worden als maker van de winnende foto als onderdeel van de presentatie (zoals in 2(3)), indien hij of zij wint. Indien er hiervoor niks voorzien werd, gaat de deelnemer er mee akkoord dat de accountnaam die ze opgaven voldoende is en gebruikt mag worden als identificatie.Indien de deelnemer liever enige vorm van identificatie mijdt, kan hij of zij dit aangeven in hun inzending.
   ( 4 ) Inzendingen die gemaakt worden voor of na de deelnameperiode of inzendingen die gemaakt worden via een e-mailadres die gekoppeld is aan een account waarvoor reeds een inzending ingestuurd werd, zullen niet in overweging genomen worden .
  • 2. Winnaars en Prijzen
   ( 1 ) Gameforge zal een totaal van 20 inzendingen selecteren uit alle geschikte inzendingen gebaseerd op hun originaliteit en creativiteit. De ‘winnaars’ zijn de deelnemers die deze inzendingen gemaakt hebben.
   ( 2 ) Gameforge zal de winnaars via een e-mail die verstuurd wordt naar het e-mailadres van de inzending informeren op 21 oktober 2019 (‘notificatie’).
   ( 3 ) Als erkenning voor hun inspanning, mag Gameforge de deelnemers hun inzendingen op gelijk welk moment weergeven (‘presentatie’) op hun eigen internetpagina's (inclusief het forum) alsook op alle vertegenwoordigheden onderhouden door Gameforge op de sociale netwerken Facebook en Twitter (samen de ‘Gameforge sites’), met weergave van de gekoppelde accountnaam of gekozen identificatie zoals in 1(3)(d) en op de gameserver.
   ( 4 ) De winnaars zullen prijzen ontvangen zoals aangegeven in de competitie aankondiging. Deze prijzen zullen vanaf 24 oktober 2019 verzonden worden door een leveringsdienst aanbieder (‘diensten aanbieder’), in opdracht van Gameforge en vereist een geldig postadres (‘adres’). Gameforge zal de winnaars vragen om ten laatste te antwoorden op de notificatie met hun adressen voor 23 oktober 2019, 23:59 (‘antwoord’). Antwoorden die Gameforge te laat of niet ontvangt zullen leiden tot het verlies van het recht op de prijs.
   ( 5 ) Indien de prijs een coupon omvat, zal deze binnen de week na de notificatie verstuurd worden naar de winnaar zijn e-mailadres die gebruikt werd voor de inzending.
   ( 6 ) Materiële prijzen worden geacht te zijn toegekend aan de winnaars door Gameforge bij het overhandigen van de prijzen aan de diensten aanbieder. Indien een materiële prijs niet geleverd kan worden als het resultaat van een foutief opgegeven adres door de winnaar, zal dit op kosten zijn van de getroffen winnaar. Gameforge zal niet verantwoordelijk zijn voor enige verdere leverpoging. Een contant betaling en/of betaling van de prijs in fysieke goederen als ook het omwisselen en/of overdragen van de prijzen aan derden zijn allemaal uitgesloten.
  • 3. Gebruiksrechten en Vergoeding
   ( 1 ) Gameforge verleent de deelnemer voor het doel van de competitie het gratis niet-exclusieve en intrekbare recht om de foto te gebruiken die propriëteire elementen van OGame afbeeld om hun inzending te kunnen maken. Gameforge behoudt alle rechten in zoverre deze niet expliciet toegekend worden als gebruiksrechten door deze Algemene Voorwaarden.
   ( 2 ) De deelnemer verleent Gameforge het gratis, niet-exclusieve en intrekbare recht om de foto te gebruiken zonder limiet in tijd of plaats voor het doel van de presentatie. De bevat ook het recht om de foto te reproduceren en bewerken (bv. aanpassingen aan het formaat en afbeeldingsgrootte), om deze beschikbaar te maken op de Gameforge sites en om de nodige rechten over te dragen aan de overeenkomstige platform aanbieders.
   ( 3 ) Door hun inzending in te dienen biedt de deelnemer de garantie dat hij deze zelf geproduceerd heeft en dat dit de rechten van derde partijen niet schaadt en vrijwaart hij Gameforge van alle claims van derde partijen gebaseerd op de inbreuken van derde partijen hun rechten in verband met de inzending.
  • 4. Data Privacy
   ( 1 ) Gameforge zal de persoonsgegevens die aangeboden worden door de deelnemers (inclusief gebruikersdata voor het account, zoals de overeenkomstige accountnaam, e-mailadres, het adres die aangeboden wordt door winnaars en enige vorm van identificatie zoals gekozen in 1(3)(d)) verzamelen in overeenstemming met de databeschermingsvereisten en enkel verwerken met als doel het uitvoeren van de competitie. Dit omvat het nakijken van de geschiktheid tot deelname en het naleven van de regels (zoals in 6(2)), als ook, indien van toepassing, het verzenden van de prijzen en het doorgeven van het adres aan de diensten aanbieder, de notificatie en de presentatie.
   ( 2 ) De verzamelde persoonsgegevens zullen opgeslagen worden voor de duurtijd van de competitie en vervolgens verwijderd worden. De originele inzending en de presentatie wordt omwille van documentatie en transparantie in principe permanent opgeslagen en bewaard om terug te halen. Deze zal niet verwijderd worden tenzij expliciet gevraagd door de overeenkomstige winnaar. Indien juridische retentie vereist dat deze langer opgeslagen wordt, zal de getroffen data ten snelste verwijderd worden na het verloop van deze verplichtingen en zal deze enkel verwerkt worden om dit na te komen.
   ( 3 ) Verdere informatie over Gameforge zijn verwerking van persoonsgegevens kan teruggevonden worden in het Privacy Beleid (bekijk in het bijzonder punt 3.9 in verband met het houden van competities en de belangrijke wettelijke basis voor het verwerken van deze data, als ook punt 6 rond de rechten van het data onderwerp).
  • 5. Aansprakelijkheidsbeperking
   Gameforge, zijn lichamen, werknemers en subcontractors zijn enkel aansprakelijk voor het opzet en grove nalatigheid, onafhankelijk van de legale basis en in geval van gewone nalatigheid enkel voor het schenden van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot voorzienbare schade, indien deze niet uitgesloten is door andere wettelijke bepalingen. Deze beperkingen gelden niet voor het verlies van leven, persoonlijke letsels of schade aan de gezondheid.
  • 6. Slotbepalingen
   ( 1 ) De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door hun inzending in te sturen.
   ( 2 ) Naast deze Algemene Voorwaarden, gelden de Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden (samen de ‘regels’).
   ( 3 ) Indien een deelnemer een inbreuk doet op de regels gedurende de uitvoering van de wedstrijd of indien een inbreuk achteraf wordt vastgesteld, mag Gameforge hun geschiktheid tot deelname intrekken.
   ( 4 ) Gameforge behoudt het recht om de competitie te beëindigen voor het einde van de deelnameperiode, mocht er een belangrijke reden zich voordoen. Een belangrijke reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn mocht de uitvoer van de competitie niet kunnen gegarandeerd worden omwille van technische of wettelijke redenen.
   ( 5 ) De contractuele relatie is onderworpen aan de Duitse wetgeving met uitzondering van het Verenigde Naties Verdrag inzake Internationale Verkoopovereenkomsten van Goederen en de doorverwijzingsregels van internationale private wetgeving. Als gedurende het verloop van de wedstrijd, de deelnemer een plaats binnen een ander land binnen de Europese Unie heeft als zijn gebruikelijke domicilie, zal de geldigheid van de strikt toepasselijke legale regelgeving van het land in kwestie onaangetast blijven door de keuze van wetgeving in de voorgaande zin.
   ( 6 ) Indien een individuele bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt, zal het overgebleven deel van de bepalingen geldig en bindend blijven. De niet afdwingbare bepaling zal vervangen worden voor de relevante wettelijk bepaling.