OGame 17th anniversary event

  • OGame 17th anniversary event


   OGame Viert 17e Verjaardag met Geweldige Evenementen

   Het is tijd voor feest! OGame – het startverhaal in het Gameforge verhaal – kan nu terugkijken op 17 succesvolle jaren. We vieren deze grote mijlpaal met nieuwe servers in alle communities. Neem ter ere van de gelegenheid deel aan de nieuwe universums – schitterende prijzen wachten op succesvolle spelers!

   Op 12 november zullen de nieuwe permanente server lanceren in alle communities. Het openingsevenement zal lopen tot 26 november en de servers komen natuurlijk allemaal met de laatste update.

   Winnaars kunnen uitkijken naar de volgende prijzen:
   • Alle spelers die in de top 3 zitten op 26 november om 11:00 CEST op één van de nieuwe servers, kunnen uitkijken naar de Commander en Officier voor 3 weken en een coupon van 50 euro hier bovenop.
   • De top 20 spelers over alle servers zullen een mooie OGame beker ontvangen en een onderzoek/gebouw uitbreiding.
   • Een willekeurig gekozen evenementsdeelnemer op elke nieuwe server zal ook een coupon ter waarde van 25 euro ontvangen.


   Deelnemersvoorwaarden:
   • Je kan deelnemen tussen 12 november 2019 (server lancering) en 26 november 2019 (11:00 CEST).
   • Deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn.
   • Gameforge zal de ranking bepalen en winnaars contacteren.
   • Indien een speler een winnende rank behaald op meerdere servers, zal deze slechts één prijs ontvangen.
   • De spelersnamen van de winnaars zullen op 27 november gepubliceerd worden op het forum en op OGame zijn sociale media-kanalen.
   • De winnaars moeten voor 28 november reageren en hun adres opgeven. Indien ze niet antwoorden, verliezen ze hun prijs.
   • De prijzen zullen op 1 december verzonden worden.
   • Het is niet mogelijk om je prijs door te geven aan een andere persoon.
   • Indien enige inbreuk tegen de Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden vastgesteld wordt als de winnende accounts gecontroleerd worden, zal de speler uitgesloten worden van de competitie.
   • De onderzoek- of gebouwuitbreiding is slechts één keer mogelijk per account.


   We wensen alle spelers veel succes!

   OGame Team
  • ALGEMENE VOORWAARDEN

   De volgende voorwaarden hebben betrekking op de uitvoering van de ‘OGame Verjaardag Servers Competitie’ (hierna ‘competitie’), georganiseerd door Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Duitsland (hierna ‘Gameforge’).

   1. Geschiktheid, Deelnemers en Deelname
   (1) Deelname aan de competitie is gratis en niet gebonden aan een op kosten gebaseerde dienst. Alle volwassen gebruikers, die in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden het recht hebben om een gebruikersaccount te registreren voor Gameforge diensten of een bestaand Gameforge account hebben om een OGame account te registreren mogen deelnemen.
   (2) Een ‘deelnemer’ is elke persoon die mag deelnemen zoals (1) zolang ze deelnemen zoals omschreven in (3) tussen 12 november 2019 en 26 november 2019, 11:00 CEST (‘deelnameperiode’).
   (3) Het doel van deelname is het registreren van een OGame account op minstens één van de nieuwe OGame servers (‘competitie account’) die zullen openen op 12 november 2019 met als doel het uitvoeren van de competities (‘competitie server’) als ook het actief deelnemen aan de overeenkomstige competitie server binnen de deelnameperiode.

   2. Winnaars en Prijzen
   (1) Deelnemers die, na het einde van de deelnameperiode, één van de top 3 plekken in de topscore lijst van de overeenkomstige competitie server bereikt hebben door het aantal punten die ze gescoord hebben zullen ‘nationale winnaars’ zijn.
   (2) Deze 20 deelnemers die, na het einde van de deelnameperiode, de meeste punten hebben gescoord in de topscore lijsten van alle competitie server zullen ‘internationale winnaars’ zijn.
   (3) Naast de nationale winnaars en de internationale winnaars, zal Gameforge ook drie ‘willekeurige winnaars’ per competitie server selecteren uit alle deelnemers.
   (4) Een deelnemer kan op hetzelfde moment een nationale winnaar en internationale winnaar zijn, maar niet meerdere keren nationale winnaar, internationale winnaar of willekeurge winnaar.
   (5) Gameforge zal de nationale winnaars, internationale winnaar en willekeurige winnaars aankondigen vanaf 27 november 2019 op hun internet pagina's (inclusief het forum) als ook op hun de vertegenwoordigheden onderhouden door Gameforge op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter met de overeenkomstige spelersnamen (‘aankondiging’) en zal de winnaars via e-mail informeren (‘notificatie’).
   (6) De winnaars zullen prijzen ontvangen zoals aangegeven in de competitie aankondiging met de volgende regels:
   a) Materiële prijzen voor de internationale winnaars zullen vanaf 1 december 2019 verzonden worden door een leveringsdienst aanbieder (‘diensten aanbieder’), in opdracht van Gameforge en vereist een geldig postadres (‘adres’). Gameforge zal de winnaars vragen om ten laatste te antwoorden op de notificatie met hun adres voor 28 november 2019 (‘antwoord’). Antwoorden die Gameforge te laat of niet ontvangt zullen leiden tot het verlies van het recht op de overeenkomstige prijs. De prijzen worden geacht te zijn toegekend aan de internationale winnaars door Gameforge bij het overhandigen van de prijzen aan de diensten aanbieder. Indien een materiële prijs niet geleverd kan worden als het resultaat van een foutief opgegeven adres door de internationale winnaar, zal dit op kosten zijn van de getroffen internationale winnaar. Gameforge zal niet verantwoordelijk zijn voor enige verdere leverpoging.
   b) Indien de prijzen digitale inhoud omvatten, zullen deze geleverd worden aan de winnaars samen met de notificatie en verzonden worden naar het e-mailadres dat gebruikt werd voor de registratie van het competitie account of toegevoegd worden aan het competitie account of het OGame account dat aangegeven werd door de winnaar.
   c) Een contant betaling en/of betaling van de prijs in fysieke goederen als ook het omwisselen en/of overdragen van de overeenkomstige prijzen aan derden zijn allemaal uitgesloten.
   d) De jury hun beslissing rond het bepalen van de winnaars is bindend.

   3. Privacy
   (1) Gameforge zal de persoonsgegevens die aangeboden worden door de deelnemers (inclusief gebruikersdata voor het Gameforge account en evenementsaccount, zoals de overeenkomstige accountnaam, e-mailadres, het adres die aangeboden wordt door de internationale winnaars verzamelen in overeenstemming met de databeschermingsvereisten en enkel verwerken met als doel het uitvoeren van de competitie. Dit omvat het nakijken van de geschiktheid tot deelname en het naleven van de regels (zoals in 5(2)), als ook, indien van toepassing, het verzenden van de prijzen en het doorgeven van het adres aan de diensten aanbieder, de notificatie en de presentatie.
   (2) Verdere informatie over Gameforge zijn verwerking van persoonsgegevens kan teruggevonden worden in het Privacy Beleid (bekijk in het bijzonder punt 3.9 in verband met het houden van competities en de belangrijke wettelijke basis voor het verwerken van deze data, als ook punt 6 rond de rechten van het data onderwerp).

   4. Aansprakelijkheid
   Onafhankelijk van legale gegrondheid, Gameforge, zijn bestuur, werknemers en agenten zijn enkel aansprakelijk voor opzettelijke en grote nalatigheid. Echter bij lichtelijke nalatigheid zijn ze enkel aansprakelijk in gevallen waar contractuele verplichtingen geschonden werden en beperkt tot voorziene schade, indien die niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Deze beperkingen gelden niet voor het verlies van leven, persoonlijke letsels of schade aan de gezondheid.

   5. Slotbepalingen
   (1) De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door hun inzending in te sturen.
   (2) Naast deze Algemene Voorwaarden, gelden de Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden (samen de ‘regels’).
   (3) Indien een deelnemer een inbreuk doet op de regels gedurende de uitvoering van de wedstrijd of indien een inbreuk achteraf wordt vastgesteld, mag Gameforge hun geschiktheid tot deelname intrekken.
   (4) Gameforge behoudt het recht om de competitie te beëindigen voor het einde van de deelnameperiode, mocht er een belangrijke reden zich voordoen. Een belangrijke reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn mocht de uitvoer van de competitie niet kunnen gegarandeerd worden omwille van technische of wettelijke redenen.
   (5) De contractuele relatie is onderworpen aan de Duitse wetgeving met uitzondering van het Verenigde Naties Verdrag inzake Internationale Verkoopovereenkomsten van Goederen en de doorverwijzingsregels van internationale private wetgeving. Als gedurende het verloop van de wedstrijd, de deelnemer een plaats binnen een ander land binnen de Europese Unie heeft als zijn gebruikelijke domicilie, zal de geldigheid van de strikt toepasselijke legale regelgeving van het land in kwestie onaangetast blijven door de keuze van wetgeving in de voorgaande zin.
   (6) Indien een individuele bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt, zal het overgebleven deel van de bepalingen geldig en bindend blijven. De niet afdwingbare bepaling zal vervangen worden voor de relevante wettelijk bepaling.