02/07/2021 Versie 8.1.0

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • 02/07/2021 Versie 8.1.0

   Dear players,

   The following version is introduced in the public test server. As of now, it is not yet scheduled to be implemented in live universes.

   Changelog version 8.1.0

   • Fleet Dispatch III was merged with Fleet Dispatch II. Fleet Dispatch II now allows for mission selection, resource loading and stopping expedition and hold times while keeping all previous functions intact.
   • Target selection, mission selection and briefing/resources loading can now be rearranged by using a new hand icon to place them in the desired order.

   [Bugfix]The points of the Space Dock from level 18 on were not sync with the account. With this version the points will be added to the accounts so you will see some people jumping in the top rank due to this adjustment.
   Deze is niet echt van toepassing hier in .NL, bijna niemand heeft die :P

   • Vlootverzending III werd samengevoegd met Vlootverzending II. Vlootverzending II staat je nu toe om missies te kiezen, grondstoffen in te laden en expedities te stoppen, bevat tijden en alle voorafgaande functies.
   • Doelkeuze, missiekeuze en briefing/grondstoffen laden kan nu gereorganiseerd worden via een nieuw hand icoon om ze in de juiste volgorde te plaatsen.

   Thanks Syrabi <3
  • Woensdag14 juli zal rond 13:00 uur versie 8.1.0 beschikbaar zijn in de live servers.
   De release zal in het Verenigd Koninkrijk eerder beschikbaar zijn, afhankelijk van hoe de update daar verloopt kan de update voor andere communities vertragen.

   Changelog;
   • Vlootverzending III werd samengevoegd met Vlootverzending II. Vlootverzending II staat je nu toe om missies te kiezen, grondstoffen in te laden en expedities te stoppen, bevat tijden en alle voorafgaande functies.
   • Doelkeuze, missiekeuze en briefing/grondstoffen laden kan nu gereorganiseerd worden via een nieuw hand icoon om ze in de juiste volgorde te plaatsen.

   :: [uni 11] #8 begonnen: 12-12-06 [Anarchy] :: Gemerged naar uni 3 #160 op 09-04-12 ::
   ][ Board Admin ][ || ][ ex Super Moderater ][ || ][ ex Game Operator universum 4, 6, Draco & Hydra ][
  • Helaas is het niet gelukt om bij ons de update te doen. Dit gaan ze morgen alsnog doen.
   Er zal weer een aanvals blokkade zijn van 10:00 AM tot 20:00 pm.


   The version 8.1.0 rollout will stop for today and the missing communities will be done tomorrow

   Thank you for keeping up with this exciting schedule changes!


   EDIT: communities that will have the update tomorrow will have attack block from 10am until 8pm. (EN, DE and ES won't have any attack block). The update maintenance should start at 10am.

   Thanks Syrabi <3