Pinned Updates verzamelpunt update 10-12

  • Updates verzamelpunt update 10-12

   Hier de update lijst van alle versies/patches.

   10-02: 10-02 8.6.0

   14-12: 14-12 8.5.0

   25-11: 25-11 8.4.2
   Display Spoiler
   Alleen backend aanpassingen (niets zichtbaars voor spelers behalve de versie notatie)


   28-10: 28-10 versie 8.4.0-pl6

   23-09: 23-09 versie 8.3.0-pl3

   15-09: 08-09 versie 8.3.0

   Display Spoiler
   Changelog

   Latere aanvulling op deze update:

   Expeditie en vloot sloten zullen vanaf deze update ook in de winkel te kopen zijn!
   • The effects of items for Fleet Slots, Expedition Slots, Planet Fields and Moon Fields of various levels (bronze, silver, gold and platinum) can now be active simultaneously.
    • Players can, for example, have a moon with 20 additional fields by activating the following fields: Bronze Moon Fields (+2), Silver Moon Fields (+4), Gold Moon Fields (+6) and Platinum Moon Fields (+8).
    • Activating Fleet or Expedition Slot items of the same level of an already active item increases its duration.
    • For example, if a player activates ‘Bronze Expedition Slots (1w)’ while ‘Bronze Expedition Slots (1w)’ is already active, the duration will be extended by a week to a total duration of two weeks.
    • The new item behaviour will first take effect with version 8.2.0 and will not apply retroactively to items that were removed by activating better variants of the same type.Espionage Probes again. It also works on each successive attempt again.
   Nederlands:
   ▪ De effecten van voorwerpen voor Vlootvakken, Expeditievakken, Planeetvelden en Maanvelden van verschillende levels (brons, zilver, goud en platina) kunnen nu gezamenlijk aangekocht worden.
   o Spelers kunnen, bijvoorbeeld, een maan hebben met 20 extra velden door de volgende velden te activeren: Bronzen Maanveld (+2), Zilveren Maanveld (+4), Gouden Maanveld (+6) en Platina Maanveld (+8).
   o Het activeren van Vloot- of Expeditievakken van hetzelfde level van een reeds actief voorwerp verlengd de duurtijd.
   o Indien een speler bijvoorbeeld ‘Bronzen Expeditievakken (1w)’ activeert, terwijl ‘Bronzen Expeditievakken (1w)’ reeds actief is, zal de duurtijd verlengd worden met een week tot een totale duurtijd van twee weken.
   o De nieuwe werkwijze zal voor het eerst in werking treden vanaf versie 8.2.0 en zal niet met terugwerkende kracht toegepast worden op voorwerpen die reeds verwijderd werden om betere versies van hetzelfde type te activeren.


   31-8: Nieuwe-versie-8-2-0
   Display Spoiler

   • Een bug werd opgelost waarbij spelers een onderzoek konden uitvoeren terwijl het onderzoekslab afgebroken werd.
   • Onderzoek die toegewezen was aan een andere planeet in de wachtrij zal nu op de correcte planeet starten.
   • Het beloningsevent zal de speler niet langer een taak geven om een onderzoekslab af te breken als de speler een onderzoek bezig is.
   • Het aantal interplanetaire raketten die verstuurd zijn zal nu getoond worden onder het vloot event.
   • Een bug werd opgelost waarbij een speler zich kon verplaatsen naar een server terwijl zijn topscore te hoog was voor die server.
   • Je kan jezelf terug verplaatsen vanuit de Kerkhof server.
   • Spelers zouden nu altijd schepen met volle cargo moeten kunnen sturen, zolang aan alle vereisten voldaan wordt.
   • De handelaar zou nu moeten werken zonder dat je de pagina moet herladen, wanneer je deze een tweede keer oproept.
   • De event aftelklok is terug zichtbaar.
   • Gratis planeetherplaatsing trekt niet langer Donkere Materie af.
   • Spelers krijgen niet langer Donkere Materie indien ze een gratis planeetherplaatsing gebruiken in een cashback event.
   • Planeetherplaatsing is niet langer mogelijk indien de maan in kwestie onafgewerkte schepen of verdedigingswerken in de werf heeft.
   • Spelers zullen niet langer gratis planeetherplaatsingen krijgen indien ze naar de Kerkhof server gestuurd werden omwille van inactiviteit en naar een live server verplaatst worden door het support team.
   • Verschillende foutieve regeleinden werden verwijderd vanuit berichten.
   • De volgorde van verdedigingswerken zou nu overeen moeten komen tussen het koninkrijksoverzicht en het standaard zicht.
   • De alliantie API werkt terug.
   • Verschillende back-end problemen werden opgelost.


   04-08: hotfix-version-8-1-0-pl13-38033

   29/7/21: 29-07-Version-8-1-0-pl2-38007
   Display Spoiler

   Changelog:
   [Bugfix] Accounts no longer leave vacation mode with 0 points
   [Bugfix] Fleet error with slow internet speed
   [Bugfix] Graveyard accounts no longer break the alliance int he exodus server
   [Bugfix] Banned player accounts no longer break the messages function for those who interacted with the account
   [Bugfix] Deleted player accounts no longer break the messages function for those who interacted with the account
   [Bugfix] The graveyard accounts don't have the menu to be played, just the merge function available   21/7/21: Hotfix-version-8-1-0-pl-1
   Display Spoiler
   Changelog:
   [Bugfix] Espionage reports have a normal loading time
   [Bugfix] Leaving the vacation mode doesn't leave the account with 0 points
   [Bugfix] A ban removal doesn't leave the account with 0 points
   [Bugfix] Improved the shop performance
   [Bugfix] Scrolling through systems in galaxy overview has improved
   [Bugfix] The alliance overview loads faster now

   19/7/21: Hotfix version 8.1.0 37930

   2/7/21: Versie 8.1.0

   6/7/21: Hoftix version 8.1.0- rc5

   21/6/21: Maintenance V8 deel 3

   16/6/21: Maintenance V8 deel 2

   14/6/21: Maintenance V8

   25-11 bijgewerkt door @Jillian

   Thanks Syrabi <3