08-09 versie 8.3.0

  • 08-09 versie 8.3.0

   Nieuwe versie: 8.3.0.
   Update was om 13:00
   Aangepaste zaken:

   Changelog
   • The effects of items for Fleet Slots, Expedition Slots, Planet Fields and Moon Fields of various levels (bronze, silver, gold and platinum) can now be active simultaneously.
    • Players can, for example, have a moon with 20 additional fields by activating the following fields: Bronze Moon Fields (+2), Silver Moon Fields (+4), Gold Moon Fields (+6) and Platinum Moon Fields (+8).
    • Activating Fleet or Expedition Slot items of the same level of an already active item increases its duration.
    • For example, if a player activates ‘Bronze Expedition Slots (1w)’ while ‘Bronze Expedition Slots (1w)’ is already active, the duration will be extended by a week to a total duration of two weeks.
    • The new item behaviour will first take effect with version 8.2.0 and will not apply retroactively to items that were removed by activating better variants of the same type.Espionage Probes again. It also works on each successive attempt again.
   Nederlands:
   ▪ De effecten van voorwerpen voor Vlootvakken, Expeditievakken, Planeetvelden en Maanvelden van verschillende levels (brons, zilver, goud en platina) kunnen nu gezamenlijk aangekocht worden.
   o Spelers kunnen, bijvoorbeeld, een maan hebben met 20 extra velden door de volgende velden te activeren: Bronzen Maanveld (+2), Zilveren Maanveld (+4), Gouden Maanveld (+6) en Platina Maanveld (+8).
   o Het activeren van Vloot- of Expeditievakken van hetzelfde level van een reeds actief voorwerp verlengd de duurtijd.
   o Indien een speler bijvoorbeeld ‘Bronzen Expeditievakken (1w)’ activeert, terwijl ‘Bronzen Expeditievakken (1w)’ reeds actief is, zal de duurtijd verlengd worden met een week tot een totale duurtijd van twee weken.
   o De nieuwe werkwijze zal voor het eerst in werking treden vanaf versie 8.2.0 en zal niet met terugwerkende kracht toegepast worden op voorwerpen die reeds verwijderd werden om betere versies van hetzelfde type te activeren.

   Thanks Syrabi <3