Announcement IRC Regels

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • IRC Regels OGame.NL kanalen


  De onderstaande regels hebben uitsluitend betrekking op de officiële OGame.nl kanalen. Met het joinen van (binnenkomen in) een van de officiële OGame.nl kanalen accepteert de gebruiker deze IRC-regels, de Network Rules van OnlineGamesNet en de AGV.

  Het OGame.nl IRC-supportteam heeft te allen tijden het recht een gebruiker te verwijderen (kicken) of blokkeren (bannen) in een officieel OGame.nl kanaal.

  1. ALGEMEEN
  1 - De voertaal in alle officiële OGame.nl kanalen is Nederlands. Het is toegestaan om gebruik te maken van de Engelse taal mits dit met mate gedaan wordt, in de /me functie en/of richting een officiële Gameforge werknemer zoals de CoMa.
  2 - De interpretatie van onderstaande regels gebeurt altijd door een lid van het OGame.nl IRC-team, de IRC Support Manager of een admin.
  3 - Bij een geschil over de IRC regels (met een IRC-Supporter) kan men in contact treden met de IRC Support Manager. Indien dit niet leidt tot een bevredigend oordeel, is er de mogelijkheid om bij de IRC-admin in beroep te gaan. Het eindoordeel van de IRC-admin zal echter bindend zijn.
  4 - Het omzeilen van een blokkering of pogingen tot het omzeilen van een blokkering op IRC is verboden. Dit zal resulteren in een langere blokkering of kan leiden tot een permanente blokkering.
  Hieronder valt ook:
  - een nieuw auth-account aanmaken onder een andere naam.
  - veranderen van IP-adres om onder een IP-blokkering uit te komen.
  5 - Het opzoeken van de grenzen van de regels is niet toegestaan. Dit kan leiden tot een zwaardere sanctie.


  2. GEDRAG
  1 - Toon respect richting andere gebruikers en teamleden. Het beledigen, uitlokken of uitschelden van gebruikers en teamleden is niet toegestaan.
  2 - Expres irriteren en/of uitlokken van gebruikers of teamleden, om bijvoorbeeld een felle reactie uit te lokken, is niet toegestaan.
  3 - Gebruikers worden geacht niet als IRC-Supporters op te treden. Als iemand iets ziet wat in strijd is met deze regels, meld dit bij een IRC-Supporter of de IRC Support Manager.
  4 - Het bespreken van het functioneren van teamleden of hun acties is niet toegestaan. Bij klachten over een teamlid kan contact opgenomen worden met zijn of haar Super of Admin.
  Het is toegestaan om het algemene beleid te bespreken, zolang hier geen specifieke situaties bij gehaald worden.
  5 - Het plaatsen van (delen van) ingame berichten, forum PM's, IRC-notices, query gesprekken, logs van privé kanalen of gesprekken uit niet-officiële community kanalen, zonder toestemming van de betrokken personen of kanaal eigenaren, is niet toegestaan.
  6 - Het is niet toegestaan om andere kanalen, al dan niet bestaand, in de officiële kanalen van Ogame.nl te promoten of te noemen, als dit geen officiële Gameforge kanalen zijn, met uitzondering van #help.
  7 - Het bespreken van de volgende onderwerpen is niet toegestaan; drugs, seksueel getinte onderwerpen en andere niet maatschappelijke geaccepteerde onderwerpen.
  8 - Het is niet toegestaan de naam van een teamlid, die op DND/BSY/busy/bezig/druk is of enige synoniemen daarvan, te noemen (highlighten).
  9 - Het overmatig highlighten van gebruikers en teamleden is niet toegestaan.


  3. NICKNAMES
  1 - Het is niet toegestaan om aan een gesprek deel te nemen met een nickname van langer dan 20 tekens. Dit kan leiden tot een verzoek om de naam aan te passen. Het niet tijdig veranderen kan leiden tot een blokkering tot dat de naam aangepast is.
  2 - Het is niet toegestaan een nickname aan te nemen, die ongepast taalgebruik bevat, beledigend of racistisch is, of in enige manier in strijd is met de AGV.
  3 - Het gebruik maken van nicknames die uit onnodige tekens bestaan is niet toegestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn $_$, d(0_0)b, $3\/3N, Seven|DND|AWAY|BSY|GONE.
  4 - Het gebruiken van de nickname van, of het impersoneren van OGame.NL-teamleden is niet toegestaan.


  4. LINKS
  1 - Het is toegestaan om links te plaatsen naar bijvoorbeeld filmpjes, grappige plaatjes of nieuwsartikelen, zolang deze geen ongepast, beledigend, pornografisch en/of illegaal materiaal bevatten.
  Onder illegaal materiaal valt mp3's, warez, serials, cracks, hacks, porno en virussen.
  2 - Het plaatsen van links die in enige manier in strijd zijn met de AGV, de IRC regels of de netwerkregels is niet toegestaan.
  3 - Verspreiden van of recruteringslinks (of anderszins hinderende links) is verboden. Denk hierbij aan hele grote plaatjes, websites die je browser laten vastlopen en ongewenste reclame.
  4 - Het vragen of indirect adverteren naar deze links is ook niet toegestaan.


  5. SPAM
  1 - Spam, oftewel (een overmaat van) onzinnige reclame en berichten, wordt niet getolereerd, hieronder valt het meermalen achter elkaar plaatsen van dezelfde tekst, het uitspreiden van zinnen over veel regels door spaties te vervangen voor nieuwe regels of overmatig veel binnenkomen/weggaan.
  2 - Het overmatig gebruik van de /me functie kan als hinderlijk beschouwd worden en is niet toegestaan.
  3 - Gebruik maken van scripts die een bericht, notice of pm versturen is niet toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld autoreslaps, now-listening-to-scripts en multihighlight-scripts.
  4 - Overmatig gebruik van hoofdletters en/of leestekens is niet toegestaan.
  5 - Gebruik maken kleuren en vet gedrukte of onderstreepte teksten is niet toegestaan.


  6. REAL LIFE
  1 - Het posten van persoonsgegevens van anderen is ten strengste verboden. Onder persoonsgegevens vallen onder andere NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen, accounts op social media, links naar foto's van anderen, etc.
  2 - Het uiten van een bedreiging in het echte leven is niet toegestaan. Dit zal direct resulteren in een permanente blokkering.


  7. UITZONDERINGEN
  De onderstaande handelingen zijn wel toegestaan, ook al zijn ze in strijd met bovenstaande regels
  1 - Het is toegestaan om je alliantie-website of tooling-site te promoten.
  2 - Het gebruik van scripts die voor anderen niet hinderlijke zijn, zoals highlight notificaties voor jezelf of een afwezigheidsbericht.


  8. OVERIG
  1 - De Admins hebben te allen tijde het recht de regels bij te werken of aan te passen.
  2 - Bij een geschil over deze regels hebben de Admins het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn. De beslissingen van de Admins zijn bindend.
  3 - De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op privégesprekken (queries) met teamleden.


  TERMINOLOGIE
  De volgende termen en uitdrukkingen kunnen door IRC-supporters worden gebruikt om bepaalde overtredingen aan te duiden:
  • Backseaten of backseat-oppen
   Als niet-teamlid iemand anders er op wijzen dat hij de regels overtreedt.
  • Teamimping
   Je voordoen als een teamlid, dit kan zijn door de nickname van een teamlid aan te nemen, maar ook, als een gebruiker vraagt naar een teamlid, vervolgens deze gebruiker aanspreken dat je hem ook wel kan helpen.
  • Ban-evaden
   Een kanaal binnen gaan waar je een blokkering hebt, door bijvoorbeeld een ander account aan te maken of van een ander ipadres gebruik te maken.


  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houd ze daarom goed in de gaten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldig, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Met vriendelijke groeten,

  Het OGame.nl-team