Pinned Uitleg bij de spelregels

 • Uitleg bij de spelregels

  Uitleg bij de spelregels

  miv 17 september 2012


  Contact met je GameOperator
  Uit ervaring is gebleken dat vaak voor beide zijden prettiger is om van verschillende spelsituaties een melding te maken bij je GO. Meldingen voorkomen misverstanden tussen de speler en de gameoperator en in het ergste geval voorkomt het een misschien onterechte ban.

  Let op: het is niet verplicht maar het helpt wel! Vergeet niet, Gameoperators zijn ook mensen en vergissingen zijn mogelijk. Gezamenlijk kunnen we deze waar mogelijk voorkomen!

  De verschillende situaties waar het van belang is:
  - Maankansen:
  als je een maankans meldt voorkomt het misverstanden. Vermeld hier met welke speler je een maankans uitwisselt, hoeveel maankansen er zijn en hoe je het puin afhandelt. Op deze manier kun je ook onderbouwen dat je een deutvergoeding meestuurt voor een halt of maankans die van ver moet komen.

  - Handel:
  er kan een keer iets voorvallen waardoor je de termijn om te handelen moeilijk kunt halen. Als je van mening bent dat je een gegronde reden hebt waardoor je uitstel van die termijn nodig hebt heeft het de voorkeur om dit voor het verstrijken van de termijn te melden (en niet achteraf). Het is aan een (S)GO om te bepalen of je een gegronde reden hebt. Vooraf melden kan dus een pushing-ban schelen!

  - AGS-puinverdelingen:
  Volgens de nieuwe regels hoef je niet meer te wachten op toestemming van de GO om het puin te gaan verdelen. Wij raden aan om bij twijfel over de puinverdeling wél deze goedkeuring af te wachten. Ook raden wij aan om de verdeling hoe dan ook altijd naar de GO te sturen om misverstanden te voorkomen.


  1, 2 en 3. Accounts, Multi account en Accountsitting

  Accountoverdracht moet met tussenkomst van een GO. Dit is het veiligste omdat het account dan per direct van eigenaar wisselt, en er geen 7 dagen termijn is waarbij eigenaar en speler twee verschillende personen zijn.

  Het mag duidelijk zijn dat je, met méer dan een account in je beheer (multi), een oneerlijk voordeel hebt tov andere spelers.
  Ook door account(s) met meerdere spelers samen te beheren (sharing) krijg je een groot voordeel tov andere spelers.
  Vandaar dat multi en sharing verboden zijn.

  - Bij het spelen vanaf hetzelfde ip is het van belang de GO even op de hoogte te stellen. Dit kan via support.ogame.nl . Let erop dat je niet op elkaars account speelt!
  Let op:
  Het melden van overeenkomsten op IP verandert overigens niets aan de regels. Je blijft een individuele speler, en indien een GO de indruk heeft dat een familie continu op elkaars account zit, zal er alsnog geband worden.
  Toestemming om samen op hetzelfde ip te spelen is géén toestemming voor multi of sharing.
  Hou tussen de logins van elkaar een minimum tijd van 15 minuten zodat de Go van de uni een beter overzicht heeft van de logins.

  - Indien spelers verdacht worden van een Multi account dan ligt de bewijslast bij de spelers om aan te tonen dat zij individuen zijn.

  - accountsitting is maximaal 1x per 7 dagen op een account toegestaan. Een accountsit mag maximaal 24 uur duren, en eindigt na afloop van die 24 uur of op het moment dat de eigenaar zelf weer inlogt.

  - het is niet toegestaan tijdens de accountsit iets te veranderen aan het account (kolonies verwijderen, email adres aanpassen, enz enz)


  IP controle
  Het blijkt dat veel spelers het belang van de IP controle onderschatten. Om te voorkomen dat je account gehackt wordt, én om accountsharing tegen te gaan, is het uitschakelen van de IP controle zonder reden verboden. Krijg je een waarschuwing dat je je IP contole moet uitschakelen, overleg dit dan met een GO. Het zonder reden/melding uitschakelen van je IP controle kan je een ban opleveren!

  Inloggen via proxy's is niet toegestaan.
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • 4 Bashing

  Een planeet of maan van een actieve speler meer dan 6 keer binnen 24 uur aanvallen is niet toegestaan. Wanneer een aanvallende vloot volledig wordt vernietigd, telt deze niet mee als aanval.
  Let op:
  • uitzondering hierop is een maanvernietigings missie die tijdens de vernietigingspoging sneuvelt. Die telt wél mee voor bashing.
  • controleer of een i-tje niet online komt. Stel dat een i-tje plotseling online komt, telt de aankomsttijd van je vloot bij het bepalen of er wel of geen sprake is van bashing.  Als je je schuldig maakt aan bashing mag je enkel de opbrengst van de 6 minst winstgevende waves houden. De overige waves zul je moeten terugbetalen .
  Bashing bestaat uit het totaal aan slagen binnen 24 uur op dezelfde planeet/maan, en hierbij worden dus ook de 1e 6 aanvallen gerekend die de hele actie tot bashing maken.

  In tijden van oorlog geldt de bashing-regel niet.
  Spelers die door hun alliantie in oorlog komen, zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Je krijgt bescherming van een alliantie, maar neemt óok een risico.

  Spelbederf
  Overigens kan er als er geen sprake is van bashing in extreme gevallen ook een ban gezet worden onder de noemer spelbederf.
  In dat geval wordt een planeet niet meer dan 6x aangevallen binnen 24 uur, maar wordt een speler gedurende lange tijd op meerdere planeten lastig gevallen, dusdanig dat deze speler niet normaal meer kan spelen. In dat geval kan een GO beslissen dat de aanvaller(s) de verdediger tijdelijk met rust dienen te laten.
  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er eindeloos lange aanvallen gedaan worden, als er herhaaldelijk kansloze kinderachtige en winstloze aanvallen gedaan worden of puur gespeeld wordt om anderen het spelplezier te ontnemen.
  Hier moet een GO (vaak in overleg met een SGO of admin) een inschatting voor maken.
  Als je denkt dat je het slachtoffer bent van spelbederf, neem dan zelf contact op met een GO zodat hij de situatie kan bekijken.
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • 5 Pushing

  Pushen is een bekende term binnen OGame, maar er blijkt toch onduidelijkheid te zijn ontstaan over wat dit nu precies inhoudt en betekent. Daarom heb ik hier geprobeerd een uitleg te schrijven die iedereen de opheldering moet geven waar om gevraagd is.

  de basisomschrijving voor pushing is:
  “een lagere speler die bewust een hogere speler grondstofvoordeel bezorgt zonder directe tegenprestatie”

  Maar dan komen de vragen, wat is een directe tegenprestatie? Wanneer mag je dus wel grondstoffen sturen, wanneer niet? Wanneer is het bewust, wanneer niet? Wanneer mag je dus grondstoffen houden omdat het een foutje was van de verzender / aanvaller, wanneer niet?


  Hoewel er geen eenvoudig antwoord te geven is op deze vragen moeten we bedenken waar het om gaat en waarom de regels dus gemaakt zijn. Dit is niet om jullie, de spelers, te pesten of te belemmeren in jullie spel. Dit is om onsportief gedrag te voorkomen waarbij spelers 1 andere speler omhoog pushen (vandaar de term) en zo naar een hogere plek brengen dan die speler eigenlijk recht op heeft (wat betreft zijn skills e.d.). Er zijn veel online games te bedenken waarbij dit wel gebeurde, dit is die spellen niet ten goede gekomen.

  Het draait er dus om dat een speler niet *bewust* gepusht mag worden.
  Hieronder zal ik enkele voorbeelden noemen waarbij het pushen is, in alle voorbeelden heeft speler A minder punten dan speler B.
  • Speler A verstuurt grondstoffen naar speler B die hier geen, of veel te weinig voor terugstuurt.
  • Speler A valt speler B aan met een vloot die het gegarandeerd zal verliezen om zo het puin aan speler B te geven. Het is hier geen foute coörds maar een bewuste aanval.
  • Speler A transporteert grondstoffen naar een inactieve en speler B valt deze aan om zo de grondstoffen op te halen, maar het geen direct transport te laten zijn.
  • Loterijen, grondstof depots, andere vormen van grondstoffen opslaan of weggeven zonder dat er handel is.
  • Speler A láat alleen speler B bij hem raiden, en zorgt voor geplande ‘gaten’ in zijn verdediging.
  • Speler B handelt met speler A, maar valt direct na levering van de grondstoffen speler A aan om zo zijn grondstoffen terug te raiden.
  • Aanvallen van een speler met voorkennis.

  Het is duidelijk dat hier opzet in het spel is. Daarom mag het ook niet. Het wordt lastiger als spelers foutjes begaan, verkeerde coörds intikken, nieuw zijn en (nog) niet simmen, een extra 0 tikken bij een transport of juist een 0 te weinig. Zolang het foutjes zijn hoeft niemand hiervoor geblokkeerd te worden, er is geen opzet toch? Maar helaas zijn er teveel spelers die de regels ontduiken door te doen alsof het foutjes zijn, er zijn maar weinig spelers die het eerlijk toegeven als we het ze vragen.

  Om deze reden is het voor spelers verstandig zelf op te letten en contact met de GO op te nemen bij foutjes. Wij als team moeten (en zullen) er daarnaast zorg voor dragen dat we spelers die foutjes begaan niet keihard straffen. Hierop moeten we bij pushing bans extra controleren. Maar het blijft het beste als spelers contact met ons opnemen bij de volgende gevallen:
  • Je wordt aangevallen door een lagere speler die geen schijn van kans maakt.
  • Je krijgt een transport van een lagere speler zonder dat je handel hebt of hier om gevraagd hebt.
  • er worden transporten van laag naar hoog gedaan, zonder dat je een transport terug stuurt (bijv na AGS-aanval)


  Hoewel je in deze gevallen niet per definitie strafbaar bent, raden we je aan om zo snel mogelijk een GO in te lichten.
  Het kan anders altijd gebeuren dat hij dit aanziet voor een bewuste pushing, en dat je dus gebanned wordt. Als je vooraf, of binnen 72 uur contact opneemt weten we ook zeker dat je van goede wil bent, terwijl je achteraf gemakkelijk een valsspeler kunt zijn die er vanaf probeert te komen.

  De meest gekozen oplossing is in veel gevallen dat de grondstoffen worden doorgestuurd aan een andere speler die lager staat dan de verzender (speler A in de voorbeelden) en zelf 10% te houden ter compensatie van de deutkosten en het gedoe (vlootslot, moeite, etc). Zo help je een bevriende speler en houd je er zelf dus indirect wat aan over. Meldt het in dit geval wel, een GO maakt een aantekening en zo voorkom je een ban.
  Zo houden we het spelletje sportief en hoeft niemand ten onrechte gebanned te worden. Iedereen kan eerlijk spelen, foutjes worden niet afgestraft.

  • Het gebeurt helaas teveel dat mensen proberen iemand een ban aan te smeren door hen te pushen. Dit is een bijzonder smerige manier, en zal bij herhaling zeker tot lange bans leiden!
  • Het sturen van grondstoffen als afkoopsom is niet toegestaan!
  • Omdat pushing een breed iets is, soms eenmalig, andere keren meer structureel, gebruiken we de standaard bantijd hier nauwelijks. GO's bekijken per geval de mate van pushing, en passen de bantijd hier op aan.


  Handelsverhoudingen
  De handelsverhoudingen zijn zo opgesteld dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de ingame handelaar.
  Handel die ligt tussen de verhoudingen 3:2:1 en 2:1:1 is goedgekeurd.

  Eventuele handel tussen 2 accounts moet binnen 72 uur zijn afgerond. Wordt deze periode overschreden, dan worden transacties niet meer gekoppeld aan elkaar en dus afzonderlijk beoordeeld. Lukt het om wat voor reden dan ook niet om binnen die 72 uur te blijven, is het noodzakelijk contact op te nemen met de GO.


  Vergoeding Phalanxgebruik en IPR
  Phalanxkosten en IPR-kosten mogen niet vergoed worden!

  Recyclerhulp en puinverdeling bij AGS.
  Recyclerhulp mag verleend worden. De verdeling van het puin mag door de spelers bepaald worden, maar houdt er wel rekening mee dat er geen sprake mag zijn van pushing.

  Na een AGS slag is het raadzaam de GO op de hoogte te brengen van de puinverdeling, om problemen en een eventuele pushingsban te voorkomen.
  Als je op zoek bent naar een AGS-verdeler die zeker volgens de pushingsregels is, kijk dan eens hier: Nieuwe AGS winstverdeler

  Headhunts
  De werkwijze van headhunts vind je in de daarvoor bedoelde forumsectie. Headhunts dienen op de juiste manier en vooraf aangemeld te worden. Let hier goed op.

  Maximale hoogte headhunt
  Het max-bedrag is het maximaal toegestane bedrag dat een GO zal toestaan. Hiervoor gebruiken we de volgende formule:

  Een GO zal vooraf een inschatting maken (samen met de speler) van hoeveel dit zal worden. Dit ligt altijd tussen de 0.5% en 10% van de waarde van de verdediger. Gemiddeld kan een GO 5% van de waarde van de verdediger dus als richtlijn nemen.
  Als een speler een heel erg preciese schatting wil, kan hij dit zelf in de formule-site uitrekenen Een GO kan geen vlootinfo vrijgeven, kan enkel op basis van speler-gegevens deze schatting maken. Vraag om een spionage rapport, of laat hem een schatting maken. De waarde van de schatting is GEEN GARANTIE. Het definitieve bedrag kan echter pas ná de hit worden vastgesteld!

  Het gevolg van deze formule:
  • Winstgevende slagen krijgen nauwelijks een extra beloning.
   - Er is al genoeg winst.
  • Slagen met véel defence (suicide style) blijven weinig winstgevend.
   - Turtle-bashen is niet het idee van een headhunt.
  • Slagen waar spelers vloten van 'ongeveer' gelijke vloot tegen elkaar gooien, kunnen flink gesponsord worden.


  Maankansen en Afscheidshits

  Het belang van een maan is groot, en veel spelers hebben er dus veel grondstoffen voor over om een maankans te krijgen. De regels staan dit ook toe, mits maankansen niet misbruikt worden om te pushen. Het is verstandig om maankansen te melden, en daarbij is het prettig als je duidelijke maakt hoe de betaling, en het puin, verdeeld worden, en wie/wat/waar/hoe dit gaat. Een GO die het puin niet kan terugvinden, of niet snapt waar het vandaan komt, zal je misschien bannen voor pushing.

  Afscheidshits lijken in eerste instantie niets met maankansen te maken te hebben, toch is het beide gevallen een geplande slag en gelden er min of meer dezelfde regels, vandaar dat ze hier in één adem genoemd worden. Ook hier geldt dat het toegestaan is, mits het puin (minus eigen verliezen) gestuurd wordt naar een lagere speler(s) dan degene die afscheid neemt, of de GO natuurlijk.

  Tenslotte horen afscheidsslagen niet in de normale HOF, OGame is immers geen plan- of organisatiewedstrijd, maar draait om échte slagen. Post deze slagen daarom ook op het forum ook in de speciale afscheidsslagen sectie.
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • 6 Bugabuse en scripting, 7 bedreigingen aan het echte leven

  OGame is niet perfect en bevat soms bugs. De bekendste staan in ons bug-forum, maar daarnaast zijn er nog andere bugs. Het verkrijgen van grondstoffen of schepen door bugs óf het benadelen van een ander account door misbruik te maken van een bug, maken een eerlijke strijd in het universum natuurlijk onmogelijk. Vandaar dat dat verboden is.
  Om verdere problemen te voorkomen verwachten we dat je bugs meldt, indien mogelijk met een screenshot om duidelijk te laten zien wat er juist aan de hand is.
  Heb je ineens een groot voordeel door een bug, dan verwachten we dat je dat meldt. We kunnen dan herhaling voorkomen en/of voorkomen dat de balans in het universum verstoord wordt.
  Bugusing is strafbaar, ongeacht of de bug al vermeld is bij bug-forum of niet.

  Het gebruik van scripts die op welke wijze dan ook oneerlijk voordeel geven ten opzichte van anderen is niet toegestaan.
  Een lijst van getolereerde scripts kun je vinden op: board.origin.ogame.de/board39/
  Let op, deze scripts worden getolereerd. Dat wil enkel zeggen dat GameForge het accepteert als je deze scripts gebruikt, GameForge of het team geven geen ondersteuning bij problemen rondom deze scripts.

  Probing
  Probing of het massaal aanvliegen van één planeet om daarmee lag te veroorzaken (al dan niet bewust) wordt gezien als bugabuse en is verboden, en kan tot permanente uitsluiting leiden.
  Zogenaamde veiligheidsspio's binnen 6 seconden voor aankomst van de aanval worden als probing behandeld.

  Bans voor bugabuse worden behandeld door een SGO of Admin

  Dreigementen
  Elkaar bedreigen is soms een onderdeel van oorlog. Gevechten zijn echter altijd ingame, zorg er voor dat je oorlog dat ook blijft. Elkaar op het forum van een kritisch antwoord voorzien past er prima bij, maar in de klas, op het werk, en in je prive-leven stopt OGame.

  Bedenk je ook dat de ander ook voor zijn plezier speelt. Iemand dus met een hele alliantie kapot maken, is verre van sportief, en kán zelfs als spelbederf gezien worden.

  Zowel bugabuse, scripting als bedreigingen aan het echte leven worden bestraft met een permaban, soms zelfs in alle speeluni’s. (deze bans kunnen ook worden uitgebreid naar IRC en boardaccounts)
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • 8 Beledigingen en spam, 9 Taal

  Ogame.nl is een leuke en gezellig community waar mensen op een normale manier met elkaar omgaan. OGame is echter óok een oorlogsspel. Deze 2 dingen zorgen er voor dat er vaak conflicten tussen spelers plaatsvinden. Bedenk je wel, het is maar een spel.

  Het spelelement zorgt er voor dat mensen die eigenlijk vrienden zijn, ineens met elkaar in oorlog zijn. Ingame de strijd aangaan is leuk, maar hou het ingame. Elkaar ingame tot een slag uitdagen is een onderdeel van het spel, volgens mij zelfs een leuk onderdeel, maar er zitten wel grenzen aan.

  Voor beledigingen en spam zal dan ook geband worden.

  Bans aansmeren
  Mensen die bewust bezig zijn met het bezorgen van een ban voor een ander, op welke wijze dan ook, begrijpen het spel duidelijk niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongewenst pushen, of ongewenst inloggen (sharen) van andermans account. Dit soort gedrag staan we dus ook niet toe!

  Taal
  Nederlands is de voertaal voor OGame.nl. Het is de taal waarin team communiceert en waarin ook ingame gecommuniceerd dient te worden.

  spelersnamen en planeetnamen
  namen die voldoen aan de volgende regels zijn toegestaan:
  • Letters uit het standaard latijnse alfabet: A-Z
  • Diezelfde letters met trema of accentteken
  • Cijfers
  • Functionele spaties, koppeltekens of underscores (bijvoorbeeld: het hoge huis, m31-k29-d27, ed)
  • Alleen bij alliantie-tags mogen puntjes gebruikt worden


  Alliantienamen en -tags
  Enkel namen en tags die voldoen aan de volgende regels zijn toegestaan:
  • Letters uit het standaard latijnse alfabet: A-Z
  • Diezelfde letters met trema of accentteken, mits deze zich niet in de eerste 3 karakters van een naam bevinden.
  • (Arabische) Cijfers, mits deze zich niet in de eerste 3 karakters van een naam bevinden.
  • Functionele spaties, koppeltekens of underscores (bijvoorbeeld: het hoge huis, m31-k29-d27, ed)
  • Alleen bij alliantie-tags mogen puntjes gebruikt worden
  • Alliantietags mogen eveneens puntjes bevatten, daarnaast is er geen enkele beperking op de positie van de toegestane leestekens en spaties
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • 10 Overtredingen tegen de regels  In nagenoeg alle gevallen worden accounts geblokkeerd met vakantie mode. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, kan ieen admin besluiten om een account te bannen zonder vakantiemode.
  De strafmaat voor een overtreding wordt bepaald door de GO. Een GO heeft de bevoegdheid te bannen op het moment dat de overtreding vastgesteld wordt. Vooraf contact met de speler is niet de standaardprocedure
  Als een speler geblokkeerd is, kan hij contact openen met de GO via support.ogame.nl. Uiteraard kun je ook voor vragen en andere zaken de hulp van een GO inroepen.

  Ban op verzoek
  Een ban op verzoek wordt níet gegeven.
  Aangeraden wordt om een accountsitter te regelen, die de vakantiemode kan instellen.
  Indien in een noodsituatie per uitzondering tóch een ban op verzoek wordt toegekend, zal deze ban 48 uur langer duren dan de normale vakantiemode in de uni. Dit omdat een ban op verzoek voordelen geeft boven normale vakantiemode (vloten zijn nog onderweg, werf loopt door)
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
 • Algemene Gebruikers Voorwaarden
  Bestaande klanten (klanten die zich voor 08.03.2009 geregistreerd hebben) kunnen tot ten laatste 15 april 2009 schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maken tegen de nieuwe algemene handelsvoorwaarden bij Gameforge. In dit geval worden de nieuwe algemene handelsvoorwaarden geen deel van het contract. Gameforge behoudt zich het recht voor om het contract te beëindigen.
  De tot 07.03.2009 geldende algemene handelsvoorwaarden kunnen hier ingekeken worden.

  Gebruiksvoorwaarden

  1. Onderwerp van de gebruiksvoorwaarden; toepassingsgebied
  1.1 De volgende voorwaarden bepalen het gebruik van de door Gameforge Productions bvba resp. Gameforge 4D bvba, beide Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe of andere ondernemingen van de Gameforge-groep ("Gameforge") ter beschikking gestelde online spellen en andere diensten op de webpagina's van Gameforge. Tot de door Gameforge gerunde websites behoren in het bijzonder de onder mmogame.com oproepbare Gameforge-portaalsite als de afzonderlijke pagina's met onlinespellen.
  1.2 Deze gebruiksvoorwaarden vervangen oudere versies van de Gameforge-gebruiksvoorwaarden helemaal.
  1.3 Gameforge stelt de onlinespellen en andere diensten in het kader van haar technische en professionele mogelijkheden ter beschikking met een gemiddelde beschikbaarheid van 98,0% over het hele jaar. Niet inbegrepen zijn periodes waarin het gebruik van de onlinespellen en andere diensten wegens dwingende technische redenen of wegens noodzakelijk onderhoud onderbroken of beperkt is zonder dat Gameforge overeenkomstig de bepalingen in deze overeenkomst daarvoor verantwoordelijk is.
  1.4 De onlinespellen en andere diensten worden voortdurend door Gameforge verder ontwikkeld, geüpdatet en aangepast. De gebruiker heeft dienovereenkomstig slechts de mogelijkheid om deel te nemen aan het betreffende onlinespel en andere aanbiedingen in de actuele versie. Hierdoor onaangetast blijft het recht van Gameforge om de onlinespellen of andere diensten zonder vermelding van reden niet meer beschikbaar te stellen.
  1.5 De door Gameforge aangeboden spellen en andere diensten zijn louter entertainment. Het is verboden om ze als verdienste of professioneel te gebruiken.
  1.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en geschiktheid van de door hem gebruikte soft- en hardware.
  1.7 De al dan niet bestaande voor het betreffende onlinespel geldende spelregels gelden als aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden. In het geval dat deze gebruiksvoorwaarden conflicteren met de spelregels, krijgen de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voorrang. Voor afzonderlijke onlinespellen, bijzondere varianten en/of onderdelen van onlinespellen en afzonderlijke diensten op de Gameforge-websites gelden bovendien speciale gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt hierop op gepaste wijze attent gemaakt voor de gebruikmaking van het betreffende aanbod.
  1.8 De gebruiker heeft bij afzonderlijke onlinespellen en andere diensten de mogelijkheid om een beroep te doen op diensten van de verdragspartners van Gameforge. In dat geval komt een apart contract tot stand tussen de gebruiker en de betreffende verdragspartner van Gameforge. De gebruiker wordt hierop op gepaste wijze attent gemaakt voor hij het contract afsluit.
  1.9 Regelingen die van deze voorwaarden afwijken of algemene handelsvoorwaarden van de gebruiker worden slechts toegepast als Gameforge vooraf schriftelijke toestemming verleent.

  2. De overeenkomst sluiten
  2.1 Voorwaarde voor de gebruikmaking van de door Gameforge aangeboden onlinespellen en andere diensten is een registratie van de gebruiker.
  2.2 Alleen natuurlijke personen kunnen zich registreren. Slechts individuele personen worden als gebruiker toegelaten (geen groepen, families, levensgezellen enz.). Voor zover de gebruiker minderjarig is, verzekert deze door het versturen van de registratieaanvraag dat hij of zij de toestemming heeft van de wettelijke voogd.
  2.3 De gebruiker moet bij de registratie een spelernaam en een op zijn naam geregistreerd e-mailadres opgeven. De gebruiker kan geen spelernaam opeisen die reeds bezet is. De spelernaam mag de rechten van derden niet schenden en mag ook niet in strijd zijn met de goede zeden Bovendien mag ook geen e-mail of websiteadres als spelernaam gekozen worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem ingevulde gegevens bij de registratie.
  2.4 De registratie moet persoonlijk uitgevoerd worden. Een aanmelding door derden, in het bijzonder derden die individuele personen beroepsmatig bij verscheidene teledienstaanbieders aanmelden (aanmelddiensten) is niet toegestaan.
  2.5 De aanvaarding van de registratieaanvraag gebeurt op het Gameforge-portaal en op de meeste websites met onlinespellen door een bevestiging per e-mail. In deze e-mail ontvangt de gebruiker een activeringslink. In deze gevallen activeert Gameforge de gebruiker en spelersaccount door de activeringslink aan te klikken. Met de toelating of andere activering door Gameforge komt een gebruikscontract van onbepaalde duur tot stand tussen Gameforge en de gebruiker onder deze bepalingen. In afzonderlijke gevallen kan de registratieprocedure hiervan afwijken, de gebruiker wordt op gepaste wijze hierop gewezen.
  2.6 Met de succesvolle registratie maakt de gebruiker een gebruikersaccount ("user account") aan dat de gebruiker zelfstandig kan beheren. De gebruiker kan een user account zowel op de Gameforge-portaalsite als op de betreffende onlinespelwebsite aanmaken. De user account die op het Gameforge-portaal aangemaakt is, kan door de gebruiker ook voor alle andere onlinespellen van Gameforge die met het Gameforge-portaal gelinkt zijn, gebruikt worden. Omgekeerd is de user account die aangemaakt is op een andere website met onlinespellen niet bruikbaar voor andere onlinespellen.
  2.7 De user account kan niet worden overgedragen zonder uitdrukkelijke toestemming van Gameforge.
  2.8 Een aanspraak op registratie en activering bestaat niet. Per spelronde mag een gebruiker zich in browserspellen slechts eenmalig registreren. Als een gebruiker zich voor zulk een spelronde reeds geregistreerd heeft, dan mag de gebruiker zich niet nog eens in dezelfde spelronde registreren voor de duur van de bestaande registratie, hetzij onder een andere identiteit, hetzij met veranderde persoonlijke gegevens.

  3. Herroepingsrecht
  - Recht op herroeping
  U kunt uw contract binnen de twee weken zonder redengeving schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn begint te lopen nadat deze schriftelijke mededeling ontvangen is en ook niet voor onze informatieplichten overeenkomstig § 312c lid 2 BWB in verbinding met § 1 lid 1, 2 en 4 BWB-infov alsook onze plichten overeenkomstig § 312e lid 1 regel 1 BWB in verbinding met § 3 BWB-infov voldaan zijn. Om de herroepingstermijn in acht te nemen voldoet de tijdig verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan: Gameforge Productions bvba, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe
  - Gevolgen van de herroeping
  Bij een geldige herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties teruggegeven worden en de eventuele voordelen die voortvloeien uit de gebruikmaking (bijv. rente) terugbetaald worden. Als u ons de ontvangen dienst helemaal of gedeeltelijk niet of in slechtere staat kunt teruggeven, moet u ons een schadevergoeding uitbetalen. De verplichting tot het terugbetalen van betalingen moet binnen de 30 dagen voldaan zijn. De termijn begint voor u te lopen vanaf het moment waarop u uw herroepingsverklaring verzendt, voor ons met diens begin.
  - Speciale aanwijzingen
  Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig, als Gameforge met de uitvoering van de dienst met uw uitdrukkelijke toestemming begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn of als u die zelf veroorzaakt heeft. Hiervan kan geregeld uitgegaan worden als de gebruiker op onlinespellen of andere diensten aanspraak heeft gemaakt.
  Einde van het herroepingsrecht

  4. Algemene plichten van de gebruiker
  4.1 Gebruikersgegevens
  De gebruiker is verplicht om Gameforge alle toekomstige wijzigingen van zijn in het kader van de registratie verstrekte gegevens, in het bijzonder een wijziging van het e-mailadres, onmiddellijk mee te delen. De gebruiker is verplicht om op vraag van Gameforge de juistheid van zijn gegevens te bevestigen.
  4.2 Inloggegevens, codewoorden, wachtwoorden
  4.2.1 De gebruiker is verplicht om zijn inloggegevens en alle codewoorden en wachtwoorden streng geheim te houden. De gebruiker mag zijn inloggegevens uitsluitend invoeren op de door Gameforge beheerde websites.
  4.2.2 Onder het begrip "inloggegevens" resp. "code- en wachtwoorden" vallen alle letters en/of teken- en/of getallenreeksen, die gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te verifiëren en een onrechtmatig gebruik door derden te vermijden. Het wachtwoord hoort niet identiek te zijn aan de spelernaam en bestaat het beste uit een combinatie van cijfers en letters.
  4.2.3 De gebruiker is verplicht om zijn inloggegevens en alle codewoorden en wachtwoorden te beschermen tegen onrechtmatige toegang van derden.
  4.2.4 Voor het geval dat de gebruiker aanleiding heeft om te vermoeden dat deze gegevens onrechtmatig verworven zijn of kunnen zijn, dan zal hij Gameforge onmiddellijk op de hoogte stellen en zijn gegevens aanpassen of door Gameforge laten wijzigen. Gameforge heeft bovendien in dit geval of voor het geval dat er voor Gameforge aanknopingspunten voor het misbruik van de gegevens bestaan, het recht om de toegang van de gebruiker tijdelijk te blokkeren. De gebruiker kan opnieuw toegang verkrijgen van zodra er niet langer vermoed wordt dat er sprake is van gegevensmisbruik.
  4.2.5 De gebruiker is onder geen enkele omstandigheid gewettigd om de inloggegevens van een andere gebruiker te gebruiken, tenzij de spelregels uitzonderingen voorzien.
  4.3 Gebruik van de Gameforge-websites en hun inhoud
  4.3.1 De Gameforge-websites bevatten allerlei inhoud die merk-, auteursrechtelijk en op andere wijzen beschermd is ten gunste van Gameforge of derden. Voor zover niet uitdrukkelijk in het kader van deze gebruiksvoorwaarden toegestaan, mag de gebruiker de Gameforge-websites of hierover verspreide informate of afzonderlijke delen ervan niet bewerken, reproduceren, verspreiden, openbaar weergeven, reclame maken voor hen of deze gebruiken op een andere manier dan die overeengekomen. Alleen de technisch afhankelijke reproductie met het oog op browsen alsook de duurzame reproductie alleen voor privégebruik zijn toegelaten. Verwijzingen naar het auteursrecht en merkenbenamingen mogen niet veranderd, achtergehouden of verwijderd worden.
  4.3.2 Onder het begrip "inhoud" worden alle gegevens, afbeeldingen, teksten, grafieken, muziekstukken, tonen, toonreeksen, video's, programma's en softwarecodes en andere informatie begrepen die door Gameforge op haar websites beschikbaar gesteld worden. Onder het begrip "inhoud" worden in het bijzonder ook alle als download beschikbaar gestelde diensten verstaan.
  4.3.3 De gebruiker houdt zich eraan afstand te doen van alle maatregelen die de werking van de Gameforge-websites of afzonderlijke hierop aangeboden diensten en dienstverleningen in gevaar brengen of verstoren, alsook niet proberen toegang te verkrijgen tot gegevens waarop de gebruiker geen toegangsrecht heeft. Het weghalen van beschikbare inhoud mag slechts zo gebeuren dat het gebruik van de Gameforge-websites en -inhoud door de overige gebruikers niet beperkt wordt. De verzending van gegevens of software die hard- of software van ontvangers kunnen beïnvloeden, is niet toegestaan.
  4.3.4 Elk commercieel gebruik van de Gameforge-websites, in het bijzonder professionele doeleinden, behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gameforge.
  4.3.5 De gebruiker heeft niet het recht inhoud op Gameforge-websites te publiceren.
  4.3.6 Het gebruik van de Gameforge-websites door middel van anonimiseringsdiensten die het ware IP-adres van de gebruiker onderdrukken, is niet toegestaan.
  4.4 Links
  Het is toegestaan om een link op de websites van Gameforge te plaatsen, voor zover die alleen als kruisverwijzing dient. Gameforge behoudt zich echter het recht voor om deze toestemming te herroepen. Het is echter niet toegestaan om de Gameforge-websites of hun inhoud door middel van een hyperlink in een deelvenster (frame) in te sluiten of weer te geven.
  4.5 Gebruik van clientsoftware
  Gameforge verleent de gebruiker – bij aanbiedingen (spellen inbegrepen) waarvoor de voorafgaande installatie van clientsoftware noodzakelijk is om het te gebruiken – het niet uitsluitende (gewoon), tijdelijke tot de duur van zijn registratie bij Gameforge beperkte recht om de clientsoftware te installeren en gebruiken. Het vermenigvuldigen van de clientsoftware door de gebruiker is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor het gebruik van de software zoals overeengekomen in het contract. Iedere vorm van commercieel gebruik van de software is verboden. Het wijzigen van de clientsoftware alsook het terugvertalen van de overgelaten programmacode naar andere codevormen (decompilering) alsook andere vormen van reconstructie van de verschillende fabricatiestappen van de software (reverse engineering) zijn verboden.

  5. Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van onlinespellen
  5.1 De gebruiker mag bij iedere spelronde van een onlinespel slechts met één user account deelnemen, tenzij de spelregels uitzonderingen voorzien. Het gebruik van meerdere user accounts is niet toegelaten. Zulke multi-user accounts kunnen door Gameforge naar eigen goeddunken verwijderd of geblokkeerd worden.
  5.2 Geen enkele vorm van manipulatie door de gebruiker in het onlinespel is toegestaan. Het is in het bijzonder verboden om maatregelen, mechanismen of software te hanteren die de werking en het spelverloop kunnen storen. De gebruiker mag geen maatregelen treffen die een onredelijke of overmatige belasting van technische capaciteiten tot gevolg kunnen hebben. Het is verboden om door de spelleiding gegenereerde inhoud te blokkeren, overschrijven of wijzigen of op een andere manier het spel te storen.
  5.3 Het is bovendien verboden om het onlinespel (alle afzonderlijke websites inbegrepen) met andere programma's dan de internetbrowser of het ter beschikking gestelde clientprogramma op te roepen. Dit heeft in het bijzonder betrekking op zogenaamde bots en andere tools die de webinterface moeten vervangen of aanvullen. Ook verboden zijn scripts en volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde programma's die de gebruiker een voordeel verschaffen tegenover zijn medespelers. Hiertoe behoren ook automatische verversingsfuncties en andere geïntegreerde mechanismen van de internetbrowser, in zoverre het om geautomatiseerde acties gaat.
  5.4 De gebruiker mag onder geen enkele omstandigheid
  a) cheats, mods en/of hacks maken of gebruiken, alsook elke andere door derden gemaakte software gebruiken die de spelervaring van de onlinespellen verandert,
  b) software gebruiken die 'datamining' mogelijk maakt of op een andere manier informatie over de onlinespellen opvangt of verzamelt,
  c) virtuele voorwerpen die in de onlinespellen gebruikt worden buiten het onlinespel gebruiken, voor 'echt' geld kopen of verkopen of omruilen.
  Dit omvat ook alle omzeilingen, gelijkaardige handelswijzen of handelswijzen die hetzelfde resultaat als de voormelde verboden heeft.
  5.5 Het gebruik van reclameonderdrukkende maatregelen is verboden. Hierbij is het niet belangrijk of reclame doelgericht wordt onderdrukt of algemeen bijv. door zog. pop up-blockers, tekstgebaseerde browsers of iets gelijkaardigs niet kan worden weergegeven.
  5.6 De login is slechts toegestaan via de startpagina van het desbetreffende onlinespel en via het Gameforge-portaal. Het geautomatiseerde openen van de user account, of de startpagina nu wordt weergegeven of niet, is niet toegestaan.
  5.7 Alle rechten aan de in de online spellen gebruikte en tegen betaling overgelaten virtuele voorwerpen komen uitsluitend toe aan Gameforge resp. de door Gameforge geautoriseerde verdragspartner. Hetzelfde geldt voor de door de gebruiker zelf gemaakte virtuele voorwerpen. De gebruiker verleent aan Gameforge het ruimtelijk, tijdelijk en inhoudelijk onbeperkt, uitsluitend gebruiksrecht van zelf gemaakte virtuele voorwerpen. Dit recht omvat in het bijzonder de rechten tot vermenigvuldiging, verspreiding en bewerking. De gebruiker krijgt over de virtuele voorwerpen alleen een niet uitsluitend gebruiksrecht dat beperkt is tot de looptijd van de overeenkomst.

  6. Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de communicatiemogelijkheden (in het bijzonder discussieforum, chat, commentaarfunctie) op de Gameforge-websites
  6.1 De gebruiker kan eigen inhoud en bijdragen op de Gameforge-websites publiceren door middel van verschillende communicatiemogelijkheden (in het bijzonder discussiefora, chats, blogs, gastenboeken en dergelijke alsook in het kader van de commentaarfunctie). Gameforge stelt wat dat aangaat alleen de technische mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ter beschikking.
  6.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem gepubliceerde inhoud en bijdragen en is verplicht om Gameforge volledig vrij te stellen van aanspraken door derden. Gameforge maakt zich de door gebruikers gepubliceerde inhouden uitdrukkelijk niet eigen. De gebruiker verleent Gameforge echter het duurzame, onherroepbare en niet uitsluitende gebruiksrecht over de door hem gepubliceerde inhouden en bijdragen. Gameforge wijst erop dat Gameforge geen actieve controle op de gepubliceerde inhouden uitvoert. Er vinden echter wel steekproeven plaats. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om inhoud die vermoedelijk in strijd is met het recht, aan Gameforge te melden. Gameforge reageert dan zo snel mogelijk en zal indien nodig de gemelde inhoud bewerken of verwijderen.
  6.3 De verbruiker mag, op de Gameforge-websites en in het bijzonder in het kader van de hierop beschikbaar gestelde communicatiemogelijkheden, geen inhoud publiceren of verspreiden die
  a) indruist tegen het geldende recht of in strijd is met de voorschriften of goede zeden;
  b) merken, patenten, wettelijk beschermde (gebruiks)modellen, auteursrechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden schenden;
  c) een obsceen, racistisch, geweld verheerlijkend, pornografisch, niet voor de jeugd geschikt of de ontwikkeling van kinderen, adolescenten storend of beperkend karakter hebben;
  d) beledigend, intimiderend of lasterlijk van aard zijn;
  e) kettingbrieven of sneeuwbalsystemen omvatten;
  f) de valse indruk wekken door Gameforge opgesteld te zijn of ondersteund te worden;
  g) persoonlijke gegevens van derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming als onderwerp hebben;
  h) een commercieel karakter hebben, in het bijzonder reclame.
  6.4 Het noemen van websites, ondernemingen of productnamen is alleen toegestaan voor zover dit niet hoofdzakelijk reclame als doel heeft.
  6.5 Alle gebruikers die op de Gameforge-websites de beschikbare communicatiemogelijkheden gebruiken, zijn verplicht om een acceptabele woordkeuze te hanteren. Beledigende kritiek of aanvallen op personen op denigrerende wijze dienen achterwege te blijven.
  6.6 Behoudens de overige rechten volgens deze gebruiksvoorwaarden heeft Gameforge het recht om inhoud en bijdragen die deze regels overtreden, te wijzigen en volledig of gedeeltelijk te verwijderen. Gameforge heeft bovendien het recht om gebruikers die deze regels overtreden definitief of tijdelijk uit te sluiten van het verdere gebruik van de onlinespellen, Gameforge-websites en andere diensten.

  7. Gevolgen van een plichtsverzuim
  7.1 Gameforge is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een plichtsverzuim door de gebruiker.
  7.2 Behoudens alle andere wettelijke of contractuele rechten kan Gameforge naar eigen goeddunken volgende maatregelen treffen als er aanknopingspunten zijn die erop wijzen dat een gebruiker in strijd handelt met wettelijke voorschriften, rechten van derden, deze gebruiksvoorwaarden of de telkens bruikbare aanvullende voorwaarden en spelregels:
  a) wijzigen of verwijderen van inhoud,
  b) waarschuwen van een gebruiker,
  c) publicatie van het wangedrag in het desbetreffende onlinespel onder het noemen van de gebruikersnaam,
  d) tijdelijke of langdurige blokkering van een gebruiker voor afzonderlijke of alle onlinespellen en inhoud van Gameforge-websites,
  e) uitsluiten van een gebruiker,
  f) uitspraak van een tijdelijk of langdurig virtueel huisverbod wanneer er in strijd met paragraaf 6 is gehandeld, of
  g) onmiddelijke opzegging van het gebruikscontract.
  7.3 Als een gebruiker werd geblokkeerd of uitgesloten, dan mag hij zich zonder voorafgaande toestemming van Gameforge niet opnieuw aanmelden. Een aanspraak op de opheffing van een blokkering, een uitsluiting, een virtueel huisverbod of een andere maatregel is niet mogelijk.

  8. Tarieven
  8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven is het gebruik van de onlinespellen en andere diensten gratis.
  8.2 De gebruiker kan echter tegen vergoeding afzonderlijke diensten en in het kader van onlinespellen aparte features bekomen. De gebruiker wordt gewezen op het type betaalde features, in het bijzonder welke functie de betreffende feature heeft, eventueel voor welke termijn de betaalde feature beschikbaar is, de te betalen vergoeding en de beschikbare betalingswijze.
  8.3 In zoverre een minderjarige gebruiker betaalde features wenst te bekomen, moet hij kunnen verzekeren dat de middelen die hij gekregen heeft van zijn wettelijke voogd om de feature te betalen, heeft gekregen met het oog op de betaling van de betaalde feature of voor vrij gebruik.
  8.4 De overeengekomen vergoeding moet bij het sluiten van het contract betaald worden. De inning van de betaling gebeurt gewoonlijk door de dienstverlener, waarbij de inning enkele dagen vooraf kan gebeuren om een ononderbroken bruikbaarheid te kunnen waarborgen. Eventueel door de gemachtigde dienstverlener meegerekende algemene handelsvoorwaarden gelden naast deze gebruiksvoorwaarden.
  8.5 De gebruiker verklaart dat alle gegevens in het kader van de betaling (in het bijzonder bankrelatie, kredietkaartnummer enz.) volledig en correct zijn.
  8.6 De betalingsmogelijkheden variëren naargelang het onlinespel, land van de deelnemer en op de markt beschikbare en technisch uitvoerbare betalingsmogelijkheden. Gameforge behoudt zich voor de betalingsmogelijkheden te allen tijde te wijzigen.
  8.7 Een aanspraak op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen is niet mogelijk, tenzij het lidmaatschap door Gameforge beëindigd werd en deze beëindiging niet door het gedrag van de gebruiker werd veroorzaakt.
  8.8 Gameforge behoudt zich voor vergoedingen voor spelinterne features (virtuele valuta inbegrepen) te wijzigen. Dit omvat het recht van Gameforge om vergoedingen voor afzonderlijke spelinterne features te verlagen of verhogen.
  8.9 Bij verzuim worden wettelijke renten aangerekend. Gameforge heeft bovendien het recht om de user account te blokkeren, een schadevergoeding te eisen en de diensten stop te zetten.
  8.10 Mochten er voor Gameforge door de schuld van de gebruiker (hiertoe behoort ook een ontoereikend saldo) belastingen of stornobijdragen ontstaan, dan draagt de gebruiker de daarmee verband houdende kosten. Gameforge mag deze kosten en de ontstane vergoeding door een herhaalde afboeking eisen. Gebeurt de betaling met behulp van een kredietkaart, dan ontstaan debiteringen tot 50 euro per kredietkaartinning vermeerderd met de bankkosten van Gameforge. Gameforge heeft het recht schadevergoeding te eisen.

  9. Beperking van aansprakelijkheid
  9.1 De gebruiker is rechtstreeks aansprakelijk voor de geschonden rechten van derden tegenover henzelf. De gebruiker is verplicht om Gameforge elke schade te vergoeden die voorkomt uit het niet in aanmerking nemen van de plichten in deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker stelt Gameforge vrij van alle aanspraken die andere gebruikers of andere derden kenbaar maken wegens overtreding van hun rechten door inhoud die de gebruiker heeft gepubliceerd of wegens overtreding van andere plichten. De gebruiker neemt hiervoor ook de kosten van de nodige gerechtelijke verdediging van Gameforge met inbegrip van alle gerechts- en advocaatskosten op zich. Dit geldt niet voor zover de rechtsschennis niet door de gebruiker moet worden verdedigd.
  9.2 De aansprakelijkheid van Gameforge, uit eender welke rechtsgrond, hetzij uit contractuele plichtsverzaking of niet toegelaten handeling wordt bepaald aan de hand van de volgende regelingen:
  9.2.1 Voor zover Gameforge de desbetreffende dienst die de aansprakelijkheid veroorzaakt, gratis levert, is Gameforge slechts aansprakelijk voor opzettelijke schade en grove nalatigheid.
  9.2.2 Bij diensten geleverd tegen betaling is Gameforge voor opzettelijke schade en grove nalatigheid alsook bij persoonlijk letsel onbeperkt aansprakelijk, voor lichte nalatigheid echter slechts bij de overtreding van de plichten die belangrijk zijn voor het contract, bij gebreke en onmogelijkheid door Gameforge. De aansprakelijkheid bij de schending van een zulke contractplicht is beperkt tot de contracttypische schade, waarmee Gameforge rekening moest houden bij het sluiten van het contract naar aanleiding van de op dit moment bekende omstandigheden.
  9.2.3 Gameforge is niet aansprakelijk voor storingen in het leidingnet die niet de schuld zijn van Gameforge.
  9.2.4 Gameforge is slechts aansprakelijk voor gegevensverlies overeenkomstig de bovenstaande paragrafen als zulk een verlies niet kon worden vermeden als de gebruiker gepaste maatregelen zou treffen om de gegevens te beveiligen.
  9.2.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij overname van uitdrukkelijke garanties door Gameforge, bij bedrog, en voor schade voortvloeiend uit het kwetsen van het leven, lichaam of gezondheid alsook bij dwingende wettelijke regelingen.

  10. Looptijd contract; verwijderen van user accounts
  10.1 In zoverre voor het desbetreffende onlinespel of de desbetreffende dienst niet uitdrukkelijk iets anders is bepaald, wordt het gebruikscontract van het Gameforge-portaal en het onlinespel en andere diensten voor onbepaalde tijd afgesloten. Het begint met de toelating of activering door Gameforge.
  10.2 Het contract kan door beide partijen te allen tijde gewoon met onmiddellijke ingang opgezegd worden, in zoverre geen bepaalde looptijd overeengekomen werd. Als er een bepaalde looptijd is overeengekomen, dan kan er pas aan het einde van de looptijd opgezegd worden. Indien er niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst van bepaalde duur automatisch verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen looptijd.
  10.3 Elke partij heeft het recht om het contract om een belangrijke reden zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Een belangrijke reden kan zijn dat
  a) de gebruiker de vergoeding te laat betaalt en ondanks aanmaning niet betaalt,
  b) een gedrag bestaat dat afbreuk doet aan de spelervaring van andere spelers,
  c) cheats, mods en/of "hacks" alsook iedere andere vorm van software, tools of scripts gebruikt worden die de spelervaring resp. het spelmechanisme van de onlinespellen veranderen,
  d) derden op de user account van de gebruiker spelen, tenzij de spelregels uitzonderingen voorzien,
  e) de gebruiker op de user account van een derde speelt of meerdere user accounts voor een onlinespel gebruikt, tenzij de spelregels uitzonderingen voorzien,
  f) de gebruiker virtuele voorwerpen die in de onlinespellen gebruikt worden buiten het onlinespel gebruikt, voor 'echt' geld koopt of verkoopt of omruilt.
  g) de gebruiker opzettelijk wetten, deze gebruikersvoorwaarden, aanvullende voorwaarden en/of spelregels schendt.
  10.4 Iedere opzegging moet schriftelijk gebeuren, daartoe behoren ook e-mails
  10.5 Gameforge is bevoegd om de user account te verwijderen als zij gerechtvaardigde redenen (bijv. langere inactiviteit) kan voorleggen. Bovendien heeft Gameforge het recht om user accounts naar eigen goeddunken tot het einde van het contract te verwijderen.

  11. Gegevensbescherming
  11.1 Persoonlijke gegevens van de gebruiker worden slechts verspreid, bewerkt of gebruikt, in zoverre de gebruiker de toestemming heeft gegeven of de (Duitse) wet op de gegevensbescherming (BDSG), de (Duitse) telemediawet (TMG) of een andere wetgeving het bepaalt of toestaat.
  11.2 Meer wordt bepaald door de Gameforge-gegevensbeschermingsverklaring.

  12. Aanwendbaar recht, bevoegde rechtbank
  12.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig met uitsluiting van het VN-handelsrecht.
  12.2 In zoverre de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de gebruiker is een handelaar volgens het handelswetboek, dan is de bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen de zetel van Gameforge. Gameforge heeft daarnaast het recht om ook bij de algemene rechtbank van de gebruiker een klacht in te dienen.

  13. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden, overige zaken, communicatie, Salvatorische clausule
  13.1 Gameforge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder redengeving te wijzigen. Gebruikers worden in het kader van de login ten laatste twee weken voor hun inwerkingtreding op het Gameforge-portaal of het desbetreffende onlinespel gewezen op de gewijzigde voorwaarden. Gameforge kan de gebruiker ook per e-mail op de hoogte stellen van de gewijzigde voorwaarden of erop wijzen dat de gewijzigde voorwaarden op de Gameforge-websites kunnen worden ingezien. De gebruiker verklaart dat hij akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door opnieuw in te loggen op het Gameforge-portaal of een onlinespel nadat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht zijn gegaan. Gameforge zal de gebruiker individueel en op gepaste wijze wijzen op het belang van de termijn van twee weken, recht op tegenspraak en de rechtsgevolgen van het zwijgen.
  13.2 De gebruiker kan rechten en plichten uit dit contract slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gameforge overdragen.
  13.3 De gebruiker heeft slechts recht op een compensatie, voor zover zijn tegeneis rechtsgeldig is vastgesteld of door Gameforge erkend of onbetwist is. Een recht van retentie kan de gebruiker slechts dan uitoefenen, voor zover het aanspraken uit dit contract betreft.
  13.4 Gameforge communiceert met de gebruiker - voor zover niets anders uit deze gebruiksvoorwaarden blijkt - in de regel per e-mail. De gebruiker verzekert dat het in het kader van de registratie opgegeven e-mailadres geregeld gecontroleerd wordt op berichten van Gameforge. Als de gebruiker zich tot Gameforge wendt, dan moet hij aangeven naar welk onlinespel en welke user account hij verwijst.
  13.5 Iedere wijziging en/of opheffing van deze gebruiksvoorwaarden moet schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor een wijziging en/of opheffing van de schriftelijke vormeis.
  13.6 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden en/of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt door de contractpartijen eensgezind door een zulke bepaling vervangen die op rechtsgeldige wijze het meest aansluit bij het economische doel van de ongeldige bepaling. De bovenstaande regeling geldt overeenkomstig bij gaten in de regelingen.  Karlsruhe, 15 januari 2009


  Gameforge Productions GmbH
  Albert Nestler-Strasse 8
  D-76131 Karlsruhe

  Rechtbank Mannheim, HRB 701682
  BTW-nummer: DE254298652
  Zaakvoerder: Klaas Kersting  Navigeren:

  - Algemene Voorwaarde Gameforge Productions GmbH -
  - Imprint Gameforge Productions GmbH -
  - Data bescherming Gameforge Productions GmbH -
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk