Announcement Hall of Fame regels

 • Hall of Fame regels

  Hall of Fame regels


  • In de Hall of Fame (HoF) sectie kunnen spelers de grotere slagen posten, andere spelers kunnen deze bekijken en er een reactie opgeven. Om dit mogelijk te maken heeft de Hall of Fame-sectie een paar extra regels, zodat alles overzichtelijk en netjes blijft, de overlap met de Gevechtsrapportensectie is echter groot.
  • De algemene Forumregels zijn te allen tijde in dit subforum van toepassing, behalve waar zij door de onderstaande regels overruled worden. Tevens gelden in deze sectie ook de Gevechtsrapportenregels, mits ook zij niet worden overruled.
  • Bij een geschil over deze regels, onduidelijkheid welke regels geldend zijn of bij inconsistenties tussen onderstaande en algemene regels, hebben de Administratoren het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn, dan wel om de regels te wijzigen.


  Algemeen

  1 - In de Hall of Fame sectie mogen uitsluitend legale1 en geconverteerde4,6 slagen worden geplaatst met minimaal 2.000.000 grondstoffen5 aan puin uit een enkele slag.2
  2 - Gebruik altijd de juiste prefix:
  • Eerste HoF: wordt alleen gebruikt wanneer het de speler zijn eerste Hall of Fame slag van dit universum betreft
  • Gewone 20%: wordt gebruikt wanneer er in totaal meer dan 2 miljoen aan puin is ontstaan.
  • Gevorderde 20%: wordt gebruikt wanneer er in totaal meer dan 100 miljoen aan grondstoffen zijn verloren.
  • Expert 20%: wordt gebruikt wanneer er in totaal meer als 1.000 miljoen (1 miljard) schade aan grondstoffen zijn verloren.
  • Nieuwe Top 10: wordt gebruikt wanneer de totaal verliezen van een AGS-slag voldoende zijn voor een plek in de top 10.3
  • Nieuwe solo Top 10: wordt gebruikt wanneer de totaal verliezen van een eenmansslag voldoende zijn voor een plek in de top 10.3
  • Maan: wordt gebruikt wanneer er een maan ontstaan is.
  • Ninja: wordt gebruikt als de verdediger(s) de aanvaller(s) weet te onderscheppen.
  • Oorlogsslag: wordt gebruikt indien beide partijen (lees: allianties) in oorlog zijn met elkaar en voldaan is aan de regels van de Diplomatie Sectie betreffende oorlogen en oorlogsslagen.
  • Phalanx hit: wordt gebruikt wanneer de speler een sensor phalanx inzet om de desbetreffende vloot te crashen.
  • Counter: wordt gebruikt wanneer de vloot van een speler op de terugweg van een transport, plaatsing, aanval- of haltmissie gecrashed wordt.
  3 - Indien een slag voldoet aan meerdere prefixen, is het aan de speler een te kiezen die hij juist acht.
  4 - Het plaatsen van nagemaakte of verzonnen gevechtsrapporten is niet toegestaan, hier kan steeksproefsgewijs op worden gecontroleerd i.s.m. de GO.
  5 - Het posten van een slag waaraan je niet hebt deelgenomen is niet toegestaan.
  6 - Er mag maximaal 1 slag per topic worden vermeld, ténzij er sprake is van een aanval bestaande uit meerdere aanvalsgolven op hetzelfde target.
  7 - Het is toegestaan om iemand te feliciteren en een discussie over het gevechtsrapport te houden, maar laat het gesprek verband houden met de slag. Spam (onzinnige berichten), beledigingen en offtopic stukken proza met slechts een korte 'OT: mooie slag', zijn niet toegestaan.

  Slagvereisten
  1 - Het plaatsen van ongeconverteerde slagen is niet toegestaan4,6
  2 - Vermeld altijd de naam van de aanvaller én de verdediger.
  3 - Het vermelden van coördinaten of herleidbare planeetnamen is en blijft ten alle tijden verboden.
  4 - Het vermelden van WSP-technologiën is toegestaan, maar dient óf van beide óf van geen van de partijen te geschieden.
  5 - De volledige vloten van een slag dienen te worden weergegeven, hier kan steeksproefsgewijs op worden gecontroleerd i.s.m. de GO.
  6 - Vermeld minstens de totale hoeveelheid gestolen grondstoffen van de bijbehorende slag, de grondstoffen van naraids zijn optioneel.
  7 - Vermeld altijd de opgelopen schade per partij en de hoeveelheid onstane puin, totale schade is optioneel.

  [q]Toelichting

  1 - Een slag wordt als 'legaal' gezien wanneer er geen sprake is van een 'Afscheidshit', afgesproken slag of als door de GO geen sancties worden opgelegd voor pushing of bashing. Illegale slagen hebben NOOIT recht op een Hall of Fame, top10- of solo top 10-notering en kunnen gesloten of verplaatst worden naar gevechtsrapporten / de schroothoop.
  2 - In 'verdediging-naar-puin-universa' zijn Hall of Fame slagen door uitsluitend verdediging te vernietigen niet toegestaan. Combinaties van vernietiging vloot en verdediging mogen echter wel wanneer er minimaal 2.000.000 grondstoffen aan puin dat door vloot is ontstaan. Bevat de slag dus meer dan 2.000.000 grondstoffen puin van vloot valt de slag niet meer onder defbash en mag de slag gepost worden in de Hall of Fame-sectie.
  3 - De top 10 of solo top 10 drempel is;
  > Universa met vlootsnelheid 1, 2, 3 of 4; 'Expert slag' (minimaal 1 miljard schade), een slag komt pas in aanmerking voor een top10 notering indien er dus 1.000.000.000 schade is gedaan;
  > Universa met vlootsnelheid 5 of hoger; 'Dubbele Expert slag' (minimaal 2 miljard schade), een slag komt pas in aanmerking voor een top10 notering indien er dus 2.000.000.000 schade is gedaan;
  én er geen sprake is van spelovertredingen als bashing, afgesproken slagen e.d. Bij een Solo top 10 dient de winnende partij alleen te vliegen, dwz, geen meevliegende of haltende vloot(delen) van andere spelers, een spiosonde meesturen teneinde een CR te ontvangen, diskwalificeert een slag als Solo!
  4 - Vraag om hulp (van spelers of teamleden) als je niet weet hoe je moet converteren of welke converter je moet gebruiken.
  5 - 2.000.000 grondstoffen in het puin komt overeen met de standaard maximale maankans van 20%. Gedurende speciale actie kan Gameforge besluit de kansen te verhogen, echter blijft de HoF limiet in dat geval 2.000.000 grondstoffen in het puin uit een enkele slag.
  6 - De uitvoer van CR-convertors mag zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

  Enkele voorbeeld converters, (redesign compatible)
  Warsaalk Convertor[/q]

  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Wanneer deze of andere regels niet worden nageleefd zullen er sancties worden opgelegd!

  Met vriendelijke groeten,
  Het Ogame.nl-team


  Met dank aan: Fabje, Rey Nemaattori
  Display Spoiler
  Rey@01-05-2010~geldig vanaf 1 mei 2010
  Rey@12-04-2011~updated
  Rey@16-06-2011~updated
  Rey@04-01-2012~updated
  Rey@24-02-2012~updated
  Rey@01-03-2012~updated
  Rey@11-08-2014~Convertorlinx aangepast
  Rey@20-04-2016~Engelstalige CR-reports toegestaan in de gevechtsrapporten sectie m.i. 20 april 2016.
  Wish2Die@-03-04-2018~Linkjes Bijgewerkt
  Lord@02-06-2020 Wijziging Top 10 drempel (Sub 3)
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk

  The post was edited 2 times, last by Rey Nemaattori ().