Announcement Gevechtsrapportenregels

 • Gevechtsrapportenregels

  Gevechtsrapport regels


  • In de gevechtrapporten sectie kunnen spelers alle slagen posten, andere spelers kunnen deze bekijken en er een reactie opgeven. Om te zorgen dat dit goed verloopt heeft de gevechtsrapporten sectie een paar extra regels, welke zijn opgezet zodat alles overzichtelijk en netjes blijft. Deze regels zijn óók van toepassing in het Hall of Fame forum tenzij ze overruled worden door die regels.
  • De algemene forumregels zijn te allen tijde in dit subforum van toepassing, behalve waar zij door de onderstaande regels overruled worden. Tevens gelden in deze sectie ook de gevechtsrapporten regels, mits ook zij niet worden overruled.
  • Bij een geschil over deze regels, onduidelijkheid welke regels geldend zijn of bij inconsistenties tussen onderstaande en algemene regels, hebben de Administratoren het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn, dan wel om de regels te wijzigen.

  Gedrag

  1 - In de gevechtrapporten sectie mogen alle slagen worden geplaatst, ook slagen die in aanmerking komen voor een Hall of Fame notering, uitgezonderd top-10 slagen.
  2 - In elke nieuwe thread horen de namen van de van de aanvaller(s) en de verdediger(s) en een schade vermelding in het onderwerp te staan.1
  • Voorbeeld: Speler X [alliantie tag] vs. Speler Y [alliantie tag] (A: 150.000, V: 500.000) [TOT: 650.000] ~ evt. toevoeging.
  3 - Gebruik de juiste prefix.
  • Eerste slag: wordt alleen gebruikt als de speler nooit eerder een slag heeft gepost in gevechtrapporten van de desbetreffende universum.
  • Raid: wordt gebruikt als de slag tot doel had om veel grondstoffen te stelen.
  • Crash: wordt gebruikt als de slag tot doel had om veel vloot te vernietigen.
  • Defbash: wordt gebruikt wanneer er veel verdediging is vernietigd.
  • Maan: wordt gebruikt indien er een maan ontstaat.
  • Ninja: wordt gebruikt als de verdediger(s) de aanvaller(s) weet te onderscheppen en dit tot gelijkspel of verlies van de aanvaller leidt.
  • Oorlogsslag: wordt gebruikt indien beide partijen (lees: allianties) in oorlog zijn met elkaar en voldaan is aan de regels van de Diplomatie Sectie betreffende oorlogen en oorlogsslagen.
  • Phalanx hit: wordt gebruikt als de speler een sensor phalanx inzet om de desbetreffende vloot te crashen.
  • Counter: wordt gebruikt wanneer de vloot van een speler op de terugweg van een transport, plaatsing, aanval- of haltmissie gecrashed wordt.
  • Expeditie: gebruik deze prefix uitsluitend als je slagen gemaakt met piraten of aliëns gedurende expededities post.
  4 - Indien een slag voldoet aan meerdere prefixen, is het aan de speler om de prefix te kiezen die hij juist acht.
  5 - Het plaatsen van nagemaakte of verzonnen gevechtsrapporten is niet toegestaan, hier kan steeksproefsgewijs op worden gecontroleerd i.s.m. de GO.
  6 - Het posten van een slag waaraan je niet hebt deelgenomen is niet toegestaan.
  7 - Er mag maximaal 1 slag per topic worden vermeld, ténzij er sprake is van een aanval bestaande uit meerdere aanvalsgolven op hetzelfde target. 2


  Slagvereisten
  1 - Het plaatsen van ongeconverteerde slagen is niet toegestaan3, 4, 5
  2 - Vermeld altijd de naam van de aanvaller én de verdediger.
  3 - Het vermelden van coördinaten of herleidbare planeetnamen is en blijft ten alle tijden verboden.
  4 - Het vermelden van WSP-technologiën is toegestaan, maar dient óf van beide óf van geen van de partijen te geschieden.
  5 - De volledige vloten van een slag dienen te worden weergegeven, hier kan steeksproefsgewijs op worden gecontroleerd i.s.m. de GO.
  6 - Vermeld minstens de totale hoeveelheid gestolen grondstoffen van de bijbehorende slag, de grondstoffen van naraids zijn optioneel.
  7 - Vermeld altijd de opgelopen schade per partij en de hoeveelheid onstane puin, totale schade is optioneel.

  Toelichting

  1 - Een titel waarin de namen van de betrokken spelers en de schade staan geeft een goede indicatie van slag. Optioneel kun je de betrokken allianties, aantal gebruikte sterren etc. toevoegen.
  2 - Een gevechtsrapport moet geen opeenstapeling van verschillende slagen worden. Elke thread bevat alleen slagen die gemaakt zijn tegen één speler in één aanval. Tijdens een aanval kun je wel meerdere aanvalsgolven verzenden en bij verschillende planeten langs gaan, deze CR's mag je wél samenvoegen in één thread.
  3 - Een geconverte slag moet de namen van de spelers bevatten. Moet alle vloten voor en na het gevecht compleet weergeven (niet bijvoorbeeld dat de aanvallende vloot niet wordt gegeven). Moet de schade van de aanvaller(s) en verdediger(s) bevatten (schade is de opgetelde som van de metaal en kristal kosten van de verloren vloot en verdediging). En als laatste moet het ontstane puin uit het gevecht (standaard 30%) worden vermeld.
  4 - Vraag om hulp (van spelers of teamleden) als je niet weet hoe je moet converteren of welke converter je kunt gebruiken.
  5 - De uitvoer van CR-convertors mag zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

  Enkele voorbeeld converters, (redesign compatible)
  Combat Report Generator (ondersteund NL),Warsaalk Convertor

  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Wanneer deze of andere regels niet worden nageleefd zullen er sancties worden opgelegd!

  Met vriendelijke groeten,
  Het Ogame.nl-team

  Met dank aan: Fabje, Rey Nemaattori
  Display Spoiler
  Rey@01-05-2010~updated
  Rey@24-11-2010~updated
  Rey@12-04-2011~updated
  Rey@24-02-2014~updated
  Rey@11-08-2014~Convertor links aangepast

  Rey@20-04-2016~Engelstalige CR-reports toegestaan in de gevechtsrapporten sectie m.i. 20 april 2016.
  Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

  ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk

  The post was edited 3 times, last by Rey Nemaattori ().