Announcement Handelswaar Regels

 • Handelswaar Regels

  Handelswaar Regels


  • In de handelswaar sectie hebben spelers een overzicht van de vraag en het aanbod van grondstoffen, daarnaast is dit de plek om naar maankansen te vragen en headhunts uit te schrijven. Bij een headhunt wordt er door één of meerdere spelers een aanval uitgeschreven op een andere speler. Hunters die een dergelijke aanval voorbereiden en een poging wagen om de gevraagde speler aan te vallen, worden beloond met een bounty (grondstoffen beloning). Het vragen naar beginnershulp in deze sectie word ten zeerste afgeraden, omdat dit via de introducties loopt.

  • De algemene forumregels zijn te allen tijde in dit subforum van toepassing, behalve waar zij door de onderstaande regels overruled worden.

  • Bij een geschil over deze regels, onduidelijkheid welke regels geldend zijn of bij inconsistenties tussen onderstaande en algemene regels, hebben de Administratoren het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn, dan wel om de regels te wijzigen.  Algemeen

  1 - Het is in de handelswaar sectie niet toegestaan iets anders te verhandelen dan grondstoffen, maankansen en headhunts. Het verhandelen van accounts vind plaats in de Accounttrade sectie.
  2 - Het gebruik van de juiste prefix is verplicht:
  • Koopt Metaal: Gebruik deze prefix wanneer je Metaal zoekt en daar Kristal en/of Deuterium voor in de aanbieding hebt.
  • Koopt Kristal: Gebruik deze prefix wanneer je Kristal zoekt en daar Metaal en/of Deuterium voor in de aanbieding hebt.
  • Koopt Deuterium: Gebruik deze prefix wanneer je Deuterium zoekt en daar Metaal en/of Kristal voor in de aanbieding hebt.
  • Verkoopt Metaal: Gebruik deze prefix wanneer je Metaal aanbiedt en daar Kristal en/of Deuterium voor in de plaats zoekt.
  • Verkoopt Kristal: Gebruik deze prefix wanneer je Kristal aanbiedt en daar Metaal en/of Deuterium voor in de plaats zoekt.
  • Verkoopt Deuterium: Gebruik deze prefix wanneer je Deuterium aanbiedt en daar Metaal en/of Kristal voor in de plaats zoekt.
  • Headhunt: Deze prefix gebruik je enkel wanneer je een headhunt uitschrijft, zie het kopje Headhunt Regels & Handelswijzen voor de regels met betrekking tot Headhunts.
  • Maankans: Deze prefix gebruik je wanneer je maanskansen zoekt, aanbiedt of wilt uitwisselen ( al dan niet tegen grondstoffen ), houd je aan de Spelregels.
  • Overig: Gebruik deze in gevallen waarin de andere prefixes niet van toepassing zijn.

  3 - Reageer alleen als je in het aanbod bent geïnteresseerd, discussies over ratio's of hoogtes van bounties moeten via pm of een ander communicatie kanaal gebeuren.
  4 - Wanneer een ruil, maanschot of headhunt is uitgevoerd, rapporteer je de thread of pm je moderator zodat deze de thread kan sluiten.
  5 - Grondstoffen, headhunts, gevechten, donkere materie of dergelijke ruilen voor echt geld is ten strengste verboden en kan leiden tot een ingame bans!
  6 - Het is niet toegestaan om meer dan 1 handelsthread tegelijk open te hebben. Het is wel mogelijk om naast een handelsthread, één of meerdere maankans, headhunt of andere threads te hebben. Moderators hebben het gezag om wildgroei binnen de perken te houden.

  Handelen

  1 - Een 'handelsthread' is een thread of topic waarin enkel grondstoffen worden aangeboden of gevraagd tegen andere grondstoffen.
  2 - Vul de message template in, een geldige handelsthread bevat als richtlijn:
  • Je ingame naam (accountnaam) óf een andere contact mogelijkheid.
  • Vermeld wat je vraagt en wat je aanbied.
  • Vermeld de hoeveelheden of voeg een ratio toe.

  3 - Enkel ruilen binnen ratio's 3:2:1 en 2:1:1 is toegestaan, je bent vrij je eigen waarden daar tussen te kiezen, maar wees slim en houd de vraag en het aanbod van een bepaalde grondstof in het achterhoofd.
  • 1 metaal = 0.5 t/m 0.66 kristal.
  • 1 metaal = 0.33 t/m 0.5 deuterium.
  • 1 kristal = 1.5 t/m 2 metaal.
  • 1 kristal = 0.5 t/m 1 deuterium.
  • 1 deuterium = 2 t/m 3 metaal.
  • 1 deuterium = 1 t/m 2 kristal.

  4 - Het vaker dan eenmaal per week 'bumpen' of 'kicken' van je handelsthread is niet toegestaan.
  5 - Het is niet toegestaan iemands aanbod te 'overbieden' met je eigen bod of zijn thread the 'kapen' door jouw grondstoffen daar aan te bieden. Open dan een nieuwe thread.
  6 - Vragen om gratis grondstoffen is niet toegestaan.1
  7 - Handelsthreads waarin langer dan 14 dagen niet is gereageerd worden automatisch gesloten.2 Uitzondering: headhunts en maankansen blijven open totdat de opdracht is uitgevoerd of de threadstarter het onderwerp dicht wil hebben.

  Headhunts, Maankansen & Overig
  • Bij een headhunt wordt er door een speler een aanval uitgeschreven op een andere speler. Hunters kunnen deze aanval dan voorbereiden en een poging wagen om de speler aan te vallen. Headhunts worden beloond met een bounty (grondstoffen beloning).


  Publieke headhunt
  1 - De speler meldt de headhunt op forum én aan de gameoperator van zijn/haaruniversum3.
  2 - De gameoperator rekent na of voorgestelde bedrag onder het max-bedrag4 valt.
  3 - De gameoperator bevestigt headhunt op forum en publiceert het max-richtlijn-bedrag.
  4 - Kandidaat hunters mogen zich publiekelijk melden, maar mogen dit ook stil houden.
  5 - Spelers die headhunt willen verhogen mogen dit, zolang het totaal onder het max-bedrag4 blijft. Ze melden dit op het forum én bij de gameoperator. De gameoperator zal dit op het forum bevestigen.
  6 - Indien er meerdere spelers in AGS de hunt voltooien, dient het max-bedrag4 al naar gelang de deelnemende vlootwaarde te worden verdeeld, houdt rekening dat de gezamelijke vloten van de aanvallers gebruikt worden om het max-bedrag4 te berekenen.
  7 - De uiteindelijke hunter komt met bewijs (CR) bij de gameoperator en op het forum, en GO rekent definitieve max-bedrag5 uit. De hunter krijgt grondstoffen uit headhunt (op volgorde van aanmelden) tót het definitieve max bedrag is bereikt.

  Besloten headhunt
  1 - De speler meldt de headhunt bij de gameoperator van het universum en meldt wie hem gaat uitvoeren.
  2 - De gameoperator kijkt of bedrag onder max-richtlijn-bedrag5 valt, en maakt afspraken met speler.
  3 - Indien er meerdere spelers in AGS de hunt voltooien, dient het max-bedrag4 al naar gelang de deelnemende vlootwaarde worden verdeeld, houdt rekening dat de gezamelijke vloten van de aanvallers gebruikt worden om het max-bedrag4 te berekenen.
  4 - Na de uitvoering (de slag) wordt het max-bedrag5 definitief uitgerekend, en dat wordt (maximaal) uitbetaald.

  3 - Headhunts die niet door een gameoperator worden bevestigd zijn per definitie ongeldig. Een moderator zal de forumthread sluiten, bij uitbetaling kan een ban voor pushing volgen!

  Niet toegestaan

  1 - Headhunts op enkel en alleen maanvernietiging mogen niet worden uitgeschreven; een maan ligt "vast" op zijn plek, van hunten is dus niet echt sprake.
  2 - Een headhunt op jezelf uitschrijven is niet toegestaan.

  Maankansen
  1 - Een 'maankansthread' is een thread of topic waarin een maankans gevraagd of aangeboden wordt.
  2 - Let bij het geven en ontvangen van maankansen op de Spelregelsmet betrekking tot pushing!
  3 - Het is toegestaan om, in overleg met de gameoperator, een maankans te kopen of te verkopen voor grondstoffen.

  Overige
  1 - Gebruik deze prefix wanneer je een thread opent die niet in de ancere categorieën valt.

  [q]Toelichting Handelen

  1 - In ieder introductie forum is een sticky-thread waarin zogenaamde 'Beginnershulp' wordt toegelicht. Kijk in deze threadof er voor jou universum ook beginners hulp aanwezig is en spreek een van de spelers ingame aan voor een beetje hulp.
  2 - Door verouderde handelsthreads te sluiten voorkomem we verwarring en behouden we het overzicht op nieuwere handelsthreads. Hierdoor wordt het vinden van een handelspartner gemakkelijker.

  Toelichting max bedrag

  4 - Het max-bedrag is het maximaal toegestane bedrag dat een gameoperator zal toestaan volgens de volgende formule:

  Een gameoperator zal vooraf een inschatting maken (samen met de speler) van hoeveel dit zal worden. Dit ligt altijd tussen de 0.5% en 10% van de waarde van de verdediger. Gemiddeld kan een GO 5% van de waarde van de verdediger dus als richtlijn nemen.
  Als een speler een heel erg precieze schatting wil, kan hij dit zelf in de formule-site uitrekenen. Een gameoperator kan geen vlootinfo vrijgeven, en kan dus enkel op basis van speler-gegevens deze schatting maken. Doe bij je verzoek naar een gameoperator dus ook een schatting van de vloot, of een spionagerapport met info over het doelwit!
  5 - De waarde van de schatting is GEEN GARANTIE. Het definitieve bedrag kan pas ná de hit worden vastgesteld!

  Het gevolg van deze formule:
  • Winstgevende slagen krijgen nauwelijks een extra beloning.
   - Er is al genoeg winst (dit verandert niet door deze formule).
  • Slagen met véél defence (suicide style) blijven weinig winstgevend.
   - Turtle-bashen is niet het idee van een headhunt.
  • Slagen waar spelers vloten van 'ongeveer' gelijke vloot tegen elkaar gooien, kunnen flink gesponsord worden.
  [/q]

  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.


  Wanneer deze of andere regels niet worden nageleefd zullen er sancties worden opgelegd!

  Met vriendelijke groeten,
  Het Ogame.nl-team


  Met dank aan: Fabje, Luxx, Pendragon
  Rey~geldig vanaf 1 mei 2010
  Rey~laatste update: 12-04-2011

  "When everything is all right, there's nothing left," -Su Majestad Rey Nemaattori el Primer, 1e .nl'er met 2,5mil score.
  Forum regels | Spel regels | IRC Regels | AGV| Mail | PM