Pinned Samenvatting van belangrijke ingame details

  • Samenvatting van belangrijke ingame details

   Overzicht van belangrijke spelelementen
   Aangepast voor v3.1.2!


   Activiteitsymbool in het melkweg
   • Algemeen:
    - Activiteit wordt weergegeven met als er in de afgelopen 15 minuten activiteit is geweest,
    - Activiteit gedurende de afgelopen 15-59 minuten, wordt weergegeven met of in de vorm van een getal (in te stellen via Opties --> Toon --> Ander --> Gedetailleerd activiteitsoverzicht).
    - Een verschijnt bij de thuisplaneet zodra je inlogt.
    Uitzondering: Bij vakantie mode verschijnt een bij iedere planeet/maan.
    - Een verschijnt bij de huidige planeet of maan als je uitlogt.
    - Een verschijnt bij de NIEUWE locatie als je een andere planeet/maan selecteert.
    - Een verschijnt bij de huidige planeet/maan bij IEDERE klik op elk menu onderdeel.
    - Er verschijnt GEEN als er wordt geklikt op Support / GameForge / Help / Forum / Regels / Schandpaal.
    - Activiteit op planeten en manen wordt afzonderlijk getoond met een eigen teken.
    - Interplanetaire raketten (IPR) worden behandeld als schepen

    --> --> <-->

   • Gebeurtenissen:
    - Een verschijnt bij de huidige planeet/maan bij een klik op in de gebeurtenissenlijst, het sensor phalanx rapport en het overzicht van vlootbewegingen.
    - Een verschijnt bij de huidige planeet/maan bij een automatische verversing van de gebeurtenissenlijst en het overzicht van vlootbewegingen.
    - [r]NIEUW[/r] Vloten van andere spelers verschijnen pas in de gebeurtenissenlijst als deze wordt herladen/ververst.

   • Vlootbewegingen:
    • Algemeen:
     - Een verschijnt bij de huidige planeet/maan als een vloot wordt teruggetrokken.

    • AGS Aanval, normaale aanval, plaatsing, spionage & Maanvernietiging:
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Een verschijnt bij [r]aankomst[/r] op de planeet/maan van de bestemming.
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.

    • Halt/AGS Verdediging:
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Er verschijnt [r]GEEN[/r] bij [r]aankomst[/r] op de planeet/maan van de bestemming.
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.

    • Kolonisatie:
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Een verschijnt bij [r]aankomst[/r] alleen als de kolonisatie succesvol is.
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.

    • Expeditie:
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Er verschijnt [r]GEEN[/r] bij [r]aankomst[/r] of [r]halt[/r] op de expeditie locatie.
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.

    • Puinruimen
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Er verschijnt [r]GEEN[/r] bij [r]aankomst[/r] op het puinveld.
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.

    • Transport:
     - Een verschijnt bij [r]vertrek[/r] op de planeet/maan van vertrek.
     - Een verschijnt bij [r]aankomst[/r] op planeet/maan van vertrek en op de planeet/maan van de bestemming..
     - Een verschijnt bij [r]terugkomst[/r] op de planeet/maan van vertrek.


   • Speciale situaties:
    - Normaal gedrag voor spelers met een ban zonder vakantie mode.
    - Normaal gedrag voor inactieve spelers (i en I).
    - Een verschijnt op iedere planeet/maan als vakantie mode wordt geactiveerd.


   Sensor phalanx
   • Planeet van vertrek:
    - Alle missies met een terugkomst zijn zichtbaar (plaatsing is dus [r]NIET[/r] zichtbaar op de planeet van vertrek).
    - Vloten zijn zichtbaar vanaf het moment van vertrek, de tijd van terugkomst op de planeet van vertrek wordt getoond.
    - Als een vloot wordt teruggetrokken wordt de [r]NIEUWE[/r] tijd van terugkomst getoond (dit is pas zichtbaar na het verversen/herladen van de scan).

   • Planeet van bestemming:
    - [r]ALLE[/r] inkomende vluchten zijn zichbaar, de tijd van aankomst op de planeet van bestemming wordt getoond (dus ook een plaatsing waarbij die planeet de bestemming is).

   • Aandachtspunten:
    - Vertragingen bij een AGS aanval of expeditie zijn worden ook zichtbaar op de phalanx.
    - Zwakke spelers (z) kunnen worden gescand.
    - Spelers in vakantie-mode kunnen worden gescand.
    - Een maan kan [r]NIET[/r] worden gescand.

   • Kosten
    - Iedere scan kost 5.000 deuterium.
    - Het verversen/herladen van de scan kost 5.000 extra deuterium.


   Maanvernietiging
   • Algemeen:
    - De maan verdwijnt volledig op het moment van vernietiging.
    - Er kan weer een nieuwe maan ontstaan in de daaropvolgende aanvallen.

   • Eigen vloten - De vernietigde maan is het vertrekpunt:
    - Vloten vliegen door naar hun bestemming, de planeet bij de vernietigde maan wordt het nieuwe vertrekpunt.
    - Deze vloten zijn zichtbaar op de phalanx zodra de maan vernietigd is. [r]Uitzondering:[/r] Vloten verstuurt op plaatsing zijn niet zichtbaar.

   • Eigen vloten & haltende vloten (AGS verdediging) - De vernietigde maan is de bestemming:
    - De bestemming wordt de planeet bij de vernietigde maan.
    - Transporten worden normaal afgeleverd, vloten op plaatsing en haltende vloten zullen normaal aankomen.

   • Vloten van anderen - De vernietigde maan is de bestemming:
    - Vliegen door naar de verniegide maan en zullen normaal terugkeren.
    - Het bereiken van de vernietigde maan zal [r]GEEN[/r] actie tot gevolg hebben (geen aanval, geen aflevering van grondstoffen en ook geen bericht).


   Verplaatsing van planeten
   • Het verplaatsen van een planeet wordt geblokkeerd door:
    - Eigen vloten die onderweg zijn van en naar deze planeet (of bijbehorende maan).
    - Gebouwen, verdeding en schepen die in aanbouw zijn op deze planeet en de bijbehorende maan.
    - Lopend onderzoek dat is gestart op deze planeet.

   • Het verplaatsen van een planeet wordt [r]NIET[/r] geblokkeerd door:
    - Vloten van anderen - Deze vliegen door naar de "vernietigde planeet".

   • Aandachtspunten:
    - Alleen op het moment van verplaatsing moet worden voldaan aan de vereisten.
    - Verplaatsing is alleen mogelijk tussen de posities 1-3, 4-12 en 13-15.
    - Temperatuur en afbeelding van de planeet zullen worden aangepast, het aantal velden blijft ongewijzigd.
    - Een "vernietigde planeet" zal verschijnen op de oude positie.

   • De "vernietigde planeet":
    - Is eigendom van het account "space" totdat deze definitief is verwijderd.
    - Is nog steeds aan te vliegen en te scannen met de phalanx. Grondstoffen zullen worden afgeleverd.
    - Onderzoek en grondstofproduktie wordt op 0 gezet.

   • De maan wordt mee verplaatst:
    - De sprongpoort zal voor 24 uur uitgeschakeld zijn.
    - De phalanx is [r]NIET[/r] uitgeschakeld.

   • Eigen schepen:
    - Schepen vliegen naar de planeet/maan als een teruggetrokken plaatsing, dit kost geen deuterium. [r]Uitzondering[/r] Zonne-energiesatelieten - Deze worden met de planeet/maan verplaatst.

   • Kosten:
    - De kosten zijn 240.000 Donkere Materie.
    - Deze hoeveelheid moet op het account aanwezig zijn bij aanvang van de verplaatsing, maar zal niet worden afgeschreven als de verplaatsing wordt geblokkeerd.


   Verwijderen van planeten
   • Het verwijderen van een planeet wordt geblokkeerd door:
    - Eigen vloten die onderweg zijn van en naar deze planeet (of bijbehorende maan).
    - Gebouwen die in aanbouw zijn op deze planeet en de bijbehorende maan.
    - Lopend onderzoek dat is gestart op deze planeet.

   • Het verwijderen van een planeet wordt [r]NIET[/r] geblokkeerd door:
    - Vloten van anderen - Deze vliegen door naar de "vernietigde planeet".
    - Schepen en verdediging die in aanbouw zijn. Deze gaan verloren!

   • De "vernietigde planeet":
    - Is eigendom van het account "space" totdat deze definitief is verwijderd.
    - Is nog steeds aan te vliegen en te scannen met de phalanx. Grondstoffen zullen worden afgeleverd.
    - Alle gebouwen, verdediging, schepen en grondstoffen zijn nog steeds aanwezig.
    - Onderzoek en grondstofproduktie wordt op 0 gezet.

   • De maan wordt ook verwijderd!
    - Zie meer bij "Verwijderen van manen"


   Verwijderen van manen
   • Het verwijderen van een maan wordt geblokkeerd door:
    - Eigen vloten die onderweg zijn van en naar deze maan.
    - Gebouwen die in aanbouw zijn op deze maan.

   • Het verwijderen van een maan wordt [r]NIET[/r] geblokkeerd door:
    - Vloten van anderen - Deze vliegen door naar de "vernietigde maan".
    - Schepen en verdediging die in aanbouw zijn. Deze gaan verloren!

   • De "Vernietigde maan" (rood gekleurd):
    - Is eigendom van het account "space" totdat deze definitief is verwijderd.
    - Voorkomt het ontstaan van een nieuwe maan.
    - Alle gebouwen, verdediging, schepen en grondstoffen zijn nog steeds aanwezig.
    - Kan worden aangevallen (zelfs door de oorspronkelijke eigenaar).
    - Onderzoek wordt op 0 gezet.


   Verwijderen van spelersaccounts en definitieve verwijdering van planeten en manen
   • Acounts. planeten en manen worden verwijderd om 3:00 uur 's-nachts.
    - Als een spelersaccount op verwijderen wordt gezet, dan zal deze na 7 dagen plus de tijd tot 3:00 uur 's-nachts worden verwijderd.
    - Vernietigde planeten en manen worden na 1 dag plus de tijd tot 3:00 uur 's-nachts definitief verwijderd.

   • Vlootbewegingen naar een vernietigde planeet/maan:
    - Alle vloten (ongeacht of deze op de heen of terugweg is), zal na enkele minuten direct worden terugplaatst op de planeet/maan van vertrek.
    - Het is dus een risico om op deze planeten/manen te vliegen!

   • Puinruimen bij een vernietigde planeet/maan:
    - Deze vliegen normaal door en ruimen het puinveld.


   Gevechtsysteem
   • Puinvelden:
    - 30% van de gebruikte hoeveelheid metaal en kristal van vernietigde schepen wordt omgezet in puin (andere percentages zijn mogelijk in speciale univerums).
    - 0% van de gebruikte hoeveelheid metaal en kristal van vernietigde verdediging wordt omgezet in puin (andere percentages zijn mogelijk in speciale univerums).

   • Grondstoffen stelen:
    - 50% bij neutrale of oneervolle doelen
    - 75% bij eervolle doelen
    - 100% bij bandieten

   • AGS Aanval:
    - Maximum aantal spelers: 5
    - Maximum aantal vloten: 16

   • AGS Verdediging (Halten):
    - Maximum aantal spelers: 4 (plus de verdediger)
    - Maximum aantal vloten: 16


   Vlootonderschepping
   • Voorbeeld voor rustige tijdstipen:
    - 20:00:00 - Terugkomst van de vloot die onderschept wordt.
    - 20:00:03 - Moment van impact van de aanvallende vloot (het duurt 0 tot 2 seconden voordat de aankomst is verwerkt).
    - 20:00:07 - Aankomst van recyclers bij het puinveld (het duurt 1 tot 3 seconden voordat het puinveld ontstaat, de uitkomst van het gevecht wordt eerst berekend).

   • Voorbeeld voor drukke tijdstippen
    - 20:00:00 - Terugkomst van de vloot die onderschept wordt.
    - 20:00:04 - Moment van impact van de aanvallende vloot (het duurt 1 tot 3 seconden voordat de aankomst is verwerkt).
    - 20:00:10 - Aankomst van recyclers bij het puinveld (het duurt 2 tot 6 seconden voordat het puinveld ontstaat, de uitkomst van het gevecht wordt eerst berekend).

   • Aandachtpunten:
    - Bij een trage browser/internetverbinding, speeduni's en nieuwe universums - Pas de tijden aan naar eigen inzicht en vervaring


   Expeditie
   • Algemeen:
    - Expeditie vindt plaats op positie 16 in een stelsel.
    - Deze positie is niet te phalanxen
    - Er verschijnt geen puinveld (grondstoffen gaan verloren!)
    - Alle soorten schepen kunnen worden gevonden, met uitzondering van Kolonisatieschepen, Recyclers en Sterren des Doods.

   • De hoogte van het resultaat is afhankelijk van het aantal punten van de nr.1 speler, met de volgende stappen:
    - 10.000 - 100.000 - 1.000.000 - 5.000.000


   Handelaar
   • Handelaar gevonden bij expeditie:
    - Als je al een handelaar hebt, zal de gevonden handelaar geen slechtere ratio's geven.

   • Ruilverhoudingen voor alle handelaren ( Metaal : Kristal : Deuterium :(
    - Minimum : 2,10 : 1,40 : 0,70
    - Gemiddeld : 2,685 : 1,790 : 0,895
    - Maximum : 3,00 : 2,00 : 1,00

   • Kansverdeling ( Metaal / Kristal / Deuterium :(
    - 15% geeft het maximale ratio - 3 / 2 / 1
    - 12.5% geeft een ratio onder de 2,40 / 1,60 / 0,80

   • Kosten:
    - Het kost 3.500 Donkere Materie om een handelaar op te roepen.
    - Opvragen van een nieuw ratio kost steeds opnieuw 3.500 Donkere Materie


   Beginnersbescherming
   • Er zijn twee soorten bescherming, afhankelijk van het universum waarin je speelt.
    • Universums 1-17, Andromeda-Electra:
     - 0 to 10.000 punten: algemene bescherming volgens de 1:5 verhouding
     - 10.000 to 50.000 punten: algemene bescherming volgens de 1:10 verhouding
    • Nieuwe universums na Electra:
     - 0 to 50.000 punten: algemene bescherming volgens de 1:5 verhouding
     - 50.000 to 500.000 punten: algemene bescherming volgens de 1:10 verhouding


   • Vloot ontsnapping mogelijk voor spelers in beginnersbescherming (uitgaande van een oneervol gevecht en dat er voldoende deuterium aanwezig is).
    - Standaard ratio van 1:5
    - Ratio van 1:3 is mogelijk bij gebruik van de vlootadmiraal.


   Scripts
   • 3:00 uur 's-nachts
    - Automatische uitloggen
    - Puinvelden zonder zichtbaar puin worden verwijderd (alleen in de nacht van zondag op maandag).
    - Verwijderen van spelersaccounts en vernietigde planeten/manen.

   • Topscore:
    - Iedere 5 minuten en bij een nieuwe login.
    - Scores worden herberekend om 3:00 uur 's-nachts.


   Limieten
   • Maximum grootte bouwopdracht werf : 9999
   • Maximum grootte bouwopdracht verdediging: 9999
   • Maximum aantal rangen in een alliantie: 25
   • Maximum aantal spelers in vriendenlijst: 1000
   • Maximum berichten: 6 in 5 minuten (26 met Commander) en 50 per dag


   _______________________________
   Auteurs: Kebab en Francolino (Engelse versie op Origin
   Vertaling: PitA
   Laatste wijziging: 12 februari 2012


   oude versie:
   Display Spoiler
   Hoi. Met dank aan de .de en .org moderator "Francolino" wil ik jullie een samenvatting geven van de belangrijkste game details in OGame Redesign.

   Samenvatting van belangrijke ingame details
   Activiteits sterretje *
   • Algemeen :
    - Een * verschijnt op je thuis planeet wanneer je inlogt.
    - Een * verschijnt op je huidige planeet/maan wanneer je uitlogt.
    - Een * verschijnt op de NIEUWE planeet/maan wanneer je veranderd van planeet/maan.
    - Een * verschijnt op de huidige planeet/maan bij ELKE klik op alle menu knoppen.
    - Er verschijnt GEEN * bij een klik op Support/GameForge/Help/Forum/Regels/Imprint.
    - De * (of de tijd) bij een planeet en de bijbehorende maan overlappen elkaar. Deze geeft altijd de laatst waargenomen activiteit weer
   • Gebeurtenissen :
    - Een * verschijnt op de planeet/maan met een klik op "reload" van je gebeurtenissen scherm, een sensor phalanx en bij vloot bewegingen.
    - Een * verschijnt op de planeet/maan bij een autoreload van je gebeurtenissen scherm en bij vloot bewegingen.
    - NIEUWE buitenlandse vloten verschijnen ALLEEN in je gebeurtenissen scherm als je op reload klikt.
   • Vluchten :
    - Een * verschijnt bij vertrek op de start planeet/maan.
    - Een * verschijnt bij de aankomtvan de vloot op de planeet/maan van het target. Behalve bij halt missies, hier verschijnt GEEN
    - Een * verschijnt bij terugkomst op de start planeet/maan.
    - Een * verschijnt bij het TERUGTREKKEN van een missie op de HUIDIGE planeet/maan.
   • Speciale situaties :
    - Gebande spelers zonder vakantie modus hebben een NORMAAL * systeem
    - Inactieve spelers hebben een NORMAAL * systeem (i en I)
    - GEEN * na 35 dagen inactiviteit. (Geen account verwijdering wanneer er BETAALDE donkere materie op het account aanwezig is)
    - GEEN * activiteit bij inschakelen van de vakantie modus.


   Sensor phalanx
   • Start planeet :
    - Alle vlucht missies zijn zichtbaar op de phalanx. BEHALVE bij plaatsings missies, deze zijn ALTIJD onzichtbaar op de start planeet.
    - De hele vlucht is zichtbaar, getoond word de tijd waarop de vloot terugkomt op de start planeet.
    - Deze is ook zichtbaar na het terugtrekken van een missie, getoond op de phalanx word de NIEUWE terugkomst tijd van de vloot op startplaneet.
   • DOEL planeet :
    - ALLEEN de aankomst van de vloot op de doel planeet is zichtbaar, getoond word de aankomsttijd van de vloot op de doel planeet.
   • Speciaal :
    - Vertragingen door toegevoegde vloten door middel van AGS aanvallen of vertraagde expedities zijn ook zichtbaar op de phalanx.
    - Spelers in noob bescherming (z) kunnen gephalanxed worden.
    - Spelers in vakantie modus zijn phalanxbaar.
    - Een maan is NIET phalanxbaar.


   Maan vernietiging
   • Algemeen :
    - De maan verdwijnt volledig op het moment van vernietiging.
    - Een nieuwe maan kan weer ontstaan bij aanvallen na de vernietiging.
   • Alle vluchten - waarbij de vernietigde maan de doel maan is:
    - Vloten vliegen verder naar de vernietigde maan en keren normaal terug. (Zelfs plaatsings missies)
    - Het bereiken van de vernietigde maan heeft GEEN actie als gevolg. (Geen aanval, geen grondstoffen afleveren en geen plaatsing van de vloot)
   • Eigen vluchten - waarbij de vernietigde maan de start maan is :
    - De vloten vliegen normaal door, waarbij de bijgelegen planeet het nieuwe startpunt word.
    - Deze vluchten zijn te zien op de phalanx vanaf het moment dat de maan vernietigd is. Met UITZONDERING van plaatsings missies.
   • let op: sinds update 2.2.0 geldt het volgende:
    -Transport, plaatsing & haltmissies zullen naar de planeet gaan in plaats van naar de vernietigde maan. Grondstoffen zullen afgeleverd worden (bij transport) en je zult het bijbehorende bericht ontvangen. Vloten zullen dan ook zichtbaar zijn op de phalanx, zoals gebruikelijk bij missies naar een planeet.
    -Aanval & spionagemissies zullen doorvliegen naar de lege positie van de vernietigde maan en na aankomst terugkeren zónder bericht. De eventlist zal positie [::] tonen als doel na de vernietiging, omdat er gewoon niet meer is op de plek waar de missie oorspronkelijk werd heengestuurd. Omdat deze missies doorvliegen naar de “maan” zijn ze niet zichtbaar in een phalanx.


   Verwijderen van een planeet
   • Planeet verwijdering word verhinderd door :
    - Eigen vluchten van en naar de planeet (en de eventueel bijbehorende maan).
    - Gebouwen die aan staan op de planeet of op de maan.
   • Planeet verwijdering WORDT niet verhinderd door :
    - Buitenlandse vluchten - Deze vliegen gewoon door naar de "vernietigde planeet".
    - Schepen en verdediging in de werven zijn verloren bij de vernietiging van een planeet/maan.
    - Onderzoeken gestart op de planeet die verwijderd moet worden zijn ook verloren.
   • De "vernietigde planeet" :
    - Behoord (24 tot 48 uur om ongeveer 01.15 uur) toe aan het account "space".
    - Het is mogelijk om vlootcontact te maken met deze planeet, net zo goed als je deze kunt phalanxen, ook worden grondstoffen afgeleverd door eventuele transportmissies van andere spelers.
    - Alle gebouwen, verdediging, schepen en grondstoffen zijn nog steeds op de planeet aanwezig.
    - Onderzoeken worden stopgezet en de productie gaat op 0%.
   • De maan behorende bij die planeet word ook verwijderd!
    - Meer te lezen bij "verwijderde maan"


   Verwijderen van een maan
   • Verwijdering van een maan word voorkomen door :
    - Eigen vluchten van en naar de maan.
    - Upgrade van gebouwen die nog bezig zijn op die maan.
   • Verwijdering van manen wordt NIET voorkomen door :
    - Buitenlandse vloten – Deze vliegen normal door naar de “Vernietigde maan”.
    -Schepen en verdediging die in de werf staat op de maan, deze gaan verloren!
   • De “Vernietigde maan” (rood gekleurd):
    - Behoord na verwijdering toe aan het account “space” (ongeveer 24 tot 48 uur tot omstreeks 01.15 uur).
    - De maan is NIET aanvliegbaar.
    - Onderzoek word op 0% gezet.
    - Zolang de maan aan het account “space” toebehoord is de vorming van een nieuwe maan niet mogelijk


   Vluchten bij ingestelde verwijdering
   • Planeten en manen van een account worden om omstreeks 01.10 uur verwijderd.
   • Vluchten naar een verwijderde planeet/maan :
    - Alle vluchten (uitgaand of inkomend) zullen terug gezet worden op de start planeet/maan een paar minuten na verwijdering.
   • Vluchten naar een puinveld van een planeet/maan :
    - Deze vliegen door naar het puinveld en zullen het recyclen.


   Flights in deletion of "Destroyed planet / moon"
   • komt snel


   Counter Timing
   • Voorbeeld – dal uren:
    - 20:00:00 – Terugkomst van de getimede vloot.
    - 20:00:03 - Impact van de aanvallende vloot ( Rekening houdend met 0-2 seconde lag )
    - 20:00:07 – Aankomst van de recyclers bij het puinveld (Rekening houdend met 1-3 seconden lag )
   • Voorbeeld - piek uren
    - 20:00:00 – Terugkomst van de getimede vloot.
    - 20:00:04 - van de aanvallende vloot ( Rekening houdend met 1-3 seconde lag )
    - 20:00:10 - Aankomst van de recyclers bij het puinveld (Rekening houdend met 2-4 seconden lag )
   • Houd in gedachten :
    - BIj lage browsersnelheden/speeduni’s/nieuwe universa – houd dan rekening met je eigen ervaring


   Handelaar
   • Handelaar verkregen bij expedities :
    - Alleen handelaars met betere ratio’s worden geaccepteerd.
   • Handels ratio voor alle handelaren ( Metaal : Kristal : Deut ) :
    - Minimaal : 2.10 : 1.40 : 0.70
    - Gemiddeld : 2.70 : 1.70 : 0.90
    - Maximaal : 3.00 : 2.00 : 1.00
   • Regelmatig gebruik ( Met / Crys / Deut ) :
    - 10% geeft direct het maximum van 3/2/1
    - 10% geeft een lage ratio van 2.40/1.60/0.80give a low rate below - 2.40 / 1.60 / 0.80


   Statistieken
   • Maximale werf opdrachten vergroot tot 9.999
   • Maximaal opslag in een vloot per grondstofsoort van : 4.294.967.295 ( 4294 miljoen )
   • Maximaal aantal alliantie rangen: 25
   • Maximaal aantal vrienden in je vriendenlijst: 20


   BRON

   Groeten
   WeTeHa   Met dank voor vertaling aan: Mekkie

   "When everything is all right, there's nothing left," -Su Majestad Rey Nemaattori el Primer, 1e .nl'er met 2,5mil score.
   Forum regels | Spel regels | IRC Regels | AGV| Mail | PM
  • Vloot ontsnapping mogelijk voor spelers in beginnersbescherming (uitgaande van een oneervol gevecht en dat er voldoende deuterium aanwezig is).
   - Standaard ratio van 1:5
   - Ratio van 1:3 is mogelijk bij gebruik van de vlootadmiraal.

   geldt dit in punten of in schepen aantallen? Ik had net het idee dat het aantal dat ik stuurde echt niet 1:3 was, toch vloot gevlucht. :O
   Plaats hier uw handtekening.
  • toegevoegd daaraan:

   Vrachters hebben weer een andere vlootwaarde voor die vergelijking volgens mij. Correct me if I'm wrong

   Het beste is om een goede sim te vinden en hier kijken wat er uit komt.

   Edit:

   Als ik snel op trashsim kijk en
   5000 lg op 1000 lg laat vliegen, dan is de vlootwaarde 5:1 EN de ontsnappingsratio 5:1

   Als ik 5000 lg op 1000 kv laat vliegen, dan is de vlootwaarde ook 5:1, MAAR de ontsnappingsratio is 20:1

   Vrachters wegen dus 4x minder zwaar.

   eens een addict, ALTIJD een addict
   Space: Ogame addict, weerwolf addict board.ogame.nl/board38-algemee…rn/board553-rp-ww-corner/
  • Die vlootontsnapping is er alleen tot 500K punten.

   Als je voor dat punten aantal wordt aangevallen door iemand voor wie jij oneervol (wit) bent, dan kan de vlootontsnapping getriggered worden bij een verhouding hoger dan 5:1 (of hoger dan 3:1 als je zelf officier hebt)

   Er komt dan een auto-save, die wel iets deut kost (zelfde locatie puinsave) en je vloot, minus spionagesondes en RIPS redt van de aanvallende vloot. Je bent je grondstoffen en verdediging dus wel deels kwijt, maar je hebt je vloot nog

   eens een addict, ALTIJD een addict
   Space: Ogame addict, weerwolf addict board.ogame.nl/board38-algemee…rn/board553-rp-ww-corner/
  • Spacefighter wrote:

   Die vlootontsnapping is er alleen tot 500K punten.

   Als je voor dat punten aantal wordt aangevallen door iemand voor wie jij oneervol (wit) bent, dan kan de vlootontsnapping getriggered worden bij een verhouding hoger dan 5:1 (of hoger dan 3:1 als je zelf officier hebt)

   Er komt dan een auto-save, die wel iets deut kost (zelfde locatie puinsave) en je vloot, minus spionagesondes en RIPS redt van de aanvallende vloot. Je bent je grondstoffen en verdediging dus wel deels kwijt, maar je hebt je vloot nog
   Thnx voor de heldere uitleg!