Announcement Overzicht van Team-functies

 • Overzicht van teamfuncties

  Op het forum kom je nog wel eens gekleurde namen tegen hier en daar, ze hebben allemaal een verschillende rang en rangtitel,
  maar, wat betekent dat nou eigelijk allemaal, en wat doen al deze mensen precies?


  Het Gameteam.
  Het Gameteam verzorgt alles binnen het spel zelf, het zijn de steunpilaren van ieder universum en zij zorgen met zijn allen dat het spel in goede banen wordt geleid, en dat iedereen zich aan de regels houdt:

  • Game Operator (GO)

   Een Game Operator is degene voor het directe contact met spelers, hij helpt spelers met hun problemen en controleert zijn universum of iedereen zich wel aan de regels houdt.
   Zonodig ontzegt hij mensen de toegang op hun speel-account.
   Een Game Operator beheert meestal 1 universum, en heeft ook alleen in dat universum toegang tot de tool.


  • Super Game Operator (SGO)

   De Super Game Operator geeft 'leiding' aan een groep Game Operators. De SGO leidt onder andere nieuwe GO's op, begeleidt ervaren GO's en probeert hun activiteiten op peil te houden.
   Ook is de Super Game Operator het aanspreekpunt voor spelers die klachten hebben over een van zijn GO's, en praat hij mee met het ontwikkelen van nieuwe regels en beleid.
   Een Super Game Operator beheert meerdere universa.
  Het forumteam
  Het forumteam verzorgt alles wat met het forum te maken heeft, zij maken niet alleen het forum maar zorgen er ook voor dat iedere forumgebruiker de regels naleeft:

  • Moderator (Mod)

   De moderator zorgt ervoor dat forum-gebruikers zich aan de regels houden, hij leest alle geplaatste posts na in zijn forumdelen,
   plaatst slotjes op overbodige threads en deelt zonodig waarschuwingen uit aan gebruikers.
   Ook behandelt hij vragen en opmerkingen over het forum van gebruikers.


  • Super Moderator (SMod)

   De Super Moderator geeft leiding aan een deel van de Moderators, hij ziet erop toe dat deze moderators hun werk correct uitvoeren en begeleidt nieuwe moderators bij hun taken. Ook kunnen gebruikers bij de Super moderator terecht als zij klachten hebben over een moderator.Hij heeft verder dezelfde rechten als een moderator, maar dit over het hele forum. De smod staat ook in voor het blokkeren en deblokkeren van accounts na waarschuwingen van een mod of een ernstig vergrijp  Het IRC-team
  Het IRC-team staat aan het hoofd van het #Ogame.nl kanaal, zij zorgen ervoor dat chatters zich aan de regels houden:

  • IRC-support (OP)

   De IRC-supporter beheert onder andere het #Ogame.nl chat-kanaal, hij ziet erop toe dat het kanaal netjes en gezellig blijft,
   en plaatst bans als dit niet gebeurt. Een belangrijke taak voor de IRC-supporter is het behandelen van de vragen die in #ogame.nl-support gesteld worden.


  • IRC-Support Manager (ISM)

   De IRC Support Manager (ISM) begeleidt nieuwe IRC-supporters (OP) en ziet erop toe dat zij nauwkeurig de regels handhaven en daarop inspelen.
   Hij behandelt eventuele klachten over IRC-supporters, en controleert de activiteit van de IRC-supporters.
   De IRC Support Manager legt verantwoording af aan de IRC Admin (IA).


  • Admins

   De Admins zijn de begeleiders van het hele Ogame.nl-team. Zij begeleiden de verschillende sub-teams.
   Een admin heeft een specialisatie voor een bepaald deel van het team, maar heeft OGame.nl-brede beslissingsbevoegdheid. Wanneer de regels geen uitsluitsel geven, is de admin de persoon om te beslissen hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden.
   De admins samen zijn ook de eerst aangewezen personen om met de Coma in contact te raken.
  • De Game Admin is een Admin met Game als specialiteit. Hij staat aan het hoofd van het Game-team, hij ontwikkelt nieuwe regels en beleid op game-gebied en beslist onder andere over de aanname en de plaatsing van GO's en SGO's.
   De GA probeert de activiteit van een SGO op peil te houden en biedt ondersteuning daar waar nodig. Ook is de Admin de persoon die bugs doorgeeft aan GameForge, en die nieuwsberichten van Gameforge aan de spelers doorgeeft. De Game Admin beheert alle universa.
   Contacteer een GA in geval van klachten over een SGO of wanneer het om zeer dringende gevallen gaat in afwezigheid van een (S)GO.
  • De Board Admin heeft als specialiteit het board. Hij staat aan het hoofd van het forum, hij beslist onder andere welke forumdelen welke moderators krijgen, hoe het forum eruit ziet en wat de mogelijkheden daarvan zijn,
   Hij ontwikkelt regels en beleid. Ook ziet hij erop toe dat alle moderators en super moderators hun taken correct uitvoeren.
   Contacteer een BA in geval van klachten over een smod of wanneer het om dringende gevallen gaat in afwezigheid van een smod.


  • Community Manager (CoMa)

   De Community Manager is de schakel tussen GameForge en haar spellen, hij ziet erop na dat het beleid van GameForge wordt uitgevoerd,
   geeft klachten en bugs door aan GameForge en is in feite de eindverantwoordelijke voor de spellen die hij onder zijn hoede heeft.
   De CoMa beheert meerdere GameForge spellen.


  C Source Code

  1. ~ Potentiel00s [26-06-13] Nieuwe afbeeldingen erin geplaatst.