Announcement Diplomatie & Introductie ~ Regels

 • Diplomatie & Introductie ~ Regels

  Diplomatie & Introductie ~ Regels


  • In deze sectie kunnen allianties elkaar de oorlog verklaren, verbonden sluiten etc. andere bezoekers kunnen deze activiteiten volgen en een reactie plaatsen. Daarnaast kunnen spelers in deze sectie op zoek gaan naar een alliantie en een alliantie kan leden werven, spelers kunnen elkaars introducties zien en eventueel op de introductie reageren. Ook is het op dit forum mogelijk om je op te geven voor het verlenen of ontvangen van beginnershulp.
   Wil je jezelf voorstellen aan de community? Maak dan een reply in het Nieuwe Leden Introductie-topic.

  • De algemene forumregels zijn te allen tijde in dit subforum van toepassing, behalve waar zij door de onderstaande regels overruled of aangevuld worden.

  • Bij een geschil over deze regels, onduidelijkheid welke regels geldend zijn of bij inconsistenties tussen onderstaande en algemene regels, hebben de Administratoren het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn, dan wel om de regels te wijzigen.


  ALGEMEEN

  1 - In elke nieuwe thread, welke geen spelerintroductie is, hoort/horen de naam/namen van de betrokken alliantie(s) in het onderwerp te staan, alliantietags zijn optioneel.
  • Voorbeeld: Alliantie X [alliantie tag] vs. Alliantie Y [alliantie tag] ~ evt. toevoeging of Alliantie X [alliantie tag] sluit samenwerkingsverband met Alliantie Y [alliantie tag].

  2 - In elke nieuwe thread welke wel een spelersintroductie is hoort de naam van de betrokken speler in het onderwerp te staan. Let er hierbij op dat coördinaten nog altijd verboden zijn!
  • Voorbeeld: Speler Z is op zoek naar een geschikte alliantie!

  3 - Gebruik de juiste prefix:
  • Anders: wordt gebruikt bij het zoeken naar bondgenootschappen of opheffingen van allianties.
  • CR-thread: wordt gebruikt om de oorlogsslagen te plaatsen. Er is hier geen discussie over de oorlog!
  • Oorlogsverklaring: wordt gebruikt voor het verklaren van de oorlog en het discussiëren over het verloop.
  • Vredesverklaring: wordt gebruikt voor het verklaren van de vrede en het na discussiëren over de gelopen oorlog.
  • Alliantieintroductie: wordt gebruikt om je als alliantie te etaleren naar de rest van je universum met het doel nieuwe leden te werven.
  • Spelersintroductie: wordt gebruikt om je als speler te introduceren aan allianties met het doel een geschikte alliantie te vinden.

  DIPLOMATIE

  4 - Verklaringen (vrede, samenwerking, bondgenootschap etc.) worden gepost door één van de betreffende allianties; de andere alliantie bevestigd deze verklaring.1
  Uitzondering: oorlogsverklaringen kunnen eenzijdig worden gestart en hoeven niet door beide partijen te worden bevestigd.
  5 - Een wijziging van de alliantienaam, -tag of interne structuur heeft geen invloed op de lopende activiteiten (oorlogen, bondgenootschappen, etc.).2 Neem contact op met een moderator zodat hij/zij de verouderde titel kan veranderen als je alliantie gedurende een verdrag van naam of woordvoerder/diplomaat wijzigt.
  6 - Elke alliantie (wing, opleidingsalliantie, bondgenoot etc.) wordt beschouwd als een individuele alliantie.3
  7 - Voor een oorlog gelden de volgende regels:
  • Een oorlog is pas geldig na het aanmaken van een oorlogsverklaringsthread.
  • Elke oorlog heeft zijn éigen oorlogsverklaring, meerdere oorlogen in 1 thread verklaren maakt allen ongeldig.
  • Elke oorlog heeft zijn éigen CR-thread, het bundelen van verschillende oorlogen in 1 thread is niet toegestaan♠.
  • Bashen is pas toegestaan 12 uur na het verklaren van de oorlog.
  • Een oorlog stopt automatisch na 30 dagen non-activiteit (geen reacties in de CR-thread voor 30 dagen).
  • Een oorlog stopt na het aanmaken van een vredesverklaring(sthread) die (wederzijds) wordt ondertekend.
  • Lees de spelregels voor meer informatie over oorlogen.

  8 - Een alliantie mag maximaal tien oorlogen tegelijk voeren.
  9 - In een CR-thread (gevechtrapporten-thread) gelden de volgende regels.
  • Vermeld in de topicstart bij welke oorlog de CR-thread hoort, bijv. door een linkje naar de verklaring.
  • CR-thread is alleen bestemd voor oorlogsslagen.4
  • Alleen volledige gevechtsrapporten zijn toegestaan, GEEN puinruimrapporten of halve CRs.
  • Het discussiëren over de oorlog is niet toegestaan, daarvoor is de oorlogsverklaringsthread bestemd.
  • Een slag telt enkel als warhit wanneer minimaal 20% van de totale aanvalsvlootwaarde afkomstig is van een van de allianties die vermeld wordt in de titel van dat topic.

  INTRODUCTIE

  10 - Allianties en spelers maken slechts één introductiethread aan.5
  11 - Het team verwacht dat de alliantie/speler ook moeite neemt voor een introductiethread, meer informatie geeft vaak meer vertrouwen aan zoekende spelers/allianties! Een goede introductie thread bevat minimaal:
  • Huidig aantal punten van de introducerende alliantie/speler.
  • Minimale aantal benodigde punten om te mogen deelnemen in de alliantie (enkel alliantie introducties).
  • Wat voor een speelstijl heeft de alliantie/speler.
  • Wat heeft de alliantie/speler te bieden (enkel alliantie introducties).
  • Communicatie kanalen en contact: Maakt je alliantie gebruik van IRC, MSN of een forum, maar ook of je als speler op deze iwjze te benaderen bent.

  12 - Bonussen/beloningen mogen worden uitgedeeld om mensen aan te trekken, mits deze vallen binnen de Spelregels.6
  13 - Aanbevelingen mogen worden gegeven, echter het publiekelijk afkraken van een alliantie/speler is niet toegestaan. Wil je iemand behoeden voor een slechte speler of alliantie, stuur hem dan een pm.

  [q]Toelichting

  1 - Het team vraagt voor verklaringen een bevestiging van beide partijen omdat het team zo weet dat een verklaring in serieuze overeenstemming is afgesloten. Alleen bevestigende verklaringen zijn voor het team geldig.
  2 - In de ogen van het team behoudt elke alliantie zijn verantwoordelijkheden en afspraken na het aannemen van een andere vorm, in het speciaal wanneer een alliantie ontbindt en vervolgens in nagenoeg dezelfde samenstelling onder een nieuwe naam verder gaat. Hierdoor wordt voorkomen dat allianties onbedoeld of bedoeld de huidige activiteiten (voornamelijk oorlogen) uit de weg gaan. De enige mogelijkheid om een dergelijke activiteit te annuleren is hierom actief te vragen of te voldoen aan de gestelde eisen.
  3 - De grondlegger van een alliantie is de rechtmatige eigenaar en is eindverantwoordelijke voor en over de alliantie. Dit is inclusief de gesloten verdragen,zelfs wanneer de rechterhand deze uit zijn naam maakt. Enkel de grondlegger, of uit zijn naam de rechterhand, kan verklaringen maken en/of deze bevestigen. Een wing (e.d.) valt daarom niet onder de zeggenschap van een hoofdalliantie omdat deze een andere grondlegger en rechterhand heeft. Verklaringen van de hoofdalliantie gelden niet automatisch voor een wing (e.d.) of vice versa, omdat deze zelf dient te beslissen.
  4 - Een oorlogsslag is een slag waarbij allianties die onderling in oorlog zijn sterk zijn vertegenwoordigd. Dat houdt in dat:
  • Vloten bestaande enkel uit spiosondes tellen in geen enkele situatie mee ter kwalificatie als oorlogsslag.
  • De aanvallende alliantie dient minimaal een vijfde (20%) van de totale aanvalsvlootwaarde te leveren om als oorlogsslag erkend te worden.
  • De vloot en verdediging van de verdedigende partij is ondergeschikt in die zin, dat er geen minimale vertegenwoordigingswaarde benodigd is.

  5 - Is je introductiethread naar beneden verdwenen, bump deze dan maar maak geen nieuwe aan. Vaker dan eens per week bumpen is niet nodig en wordt als hinderlijk ervaren. Is je alliantie opgeheven (of heb je er een gevonden zodat je introductie niet meer nodig is) rapporteer de thread zodat een moderator deze kan sluiten.
  6 - Om spelers aan te trekken mogen allianties bonussen beloven. Bonussen zijn onder andere het aanbieden van grondstoffen, maankansen, bescherming e.d.[/q]


  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Wanneer deze of andere regels niet worden nageleefd zullen er sancties worden opgelegd!

  Met vriendelijke groeten,
  Het Ogame.nl-team


  Met dank aan: Nautilus
  Rey~laatste update: 12-04-2011
  Rey~laatste update: 13-12-2011

  "When everything is all right, there's nothing left," -Su Majestad Rey Nemaattori el Primer, 1e .nl'er met 2,5mil score.
  Forum regels | Spel regels | IRC Regels | AGV| Mail | PM