informatie nieuwe beginnersbescherming

  • informatie nieuwe beginnersbescherming

   De afgelopen tijd heeft Gameforge op basis van de feedback uit het testuniversum wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor de beginnersbescherming.
   Hieronder de nieuwe, aangepaste, tekst van de aankondiging.
   Vooraf even de wijzigingen ten opzichte van de eerste plannen:
   • Vlootontsnapping is nu gekoppeld aan de beginnersbescherming. Dat betekent dat vanaf het moment dat je 500.000 punten hebt, je vloot niet meer zal kunnen ontsnappen bij een aanval.
   • Nadelen voor Bandieten (en nog lagere ererankings): grondstofbescherming verdwenen (men kan 100% van de grondstoffen raiden bij de eerste aanval), meer puin bij een aanval (bij een normaal universum tot maximaal 50%, bij een hoger normaal puinpercentage in de uni, verhoudingsgewijs meer procenten), de vloot van een bandiet kan niet ontsnappen.
   • Toegevoegd zijn beschrijvingen van aanvallen: (on)eervol, neutraal, ags
   • Aangepaste instellingen voor bescherming (0-50k 1:5 / 50-500k 1:10)
   • Opslagplaatsen zonder kosten van planeetveld, optie om een aanval te stoppen als de vloot ontsnappen zal
   • Kosten voor vlootontsnapping
   • Verdediging telt nu voor de volle 100% mee bij de militaire ranking, in plaats van de eerder voorgestelde 50%   Nieuwe beginnersbescherming


   Beste spelers,

   Vandaag mogen we jullie verder informeren over de nieuwe beginnersbescherming bij OGame, die een permanente bescherming voor de zwakkere spelers zal zijn.

   De huidige beginnersbescherming zal volledig worden vervangen door deze nieuwe beginnersbescherming. In het kort houdt dat het volgende in:
   • Beginnersbescherming actief tot 500.000 punten in nieuwe universums
    (bij reeds bestaande universums is de grens 50.000 punten)
   • In nieuwe universums:
    0-50k punten: 1:5 bescherming
    50k – 500k punten: 1:10 bescherming
    (bij reeds bestaande universums:
    0-10k punten: 1:5 bescherming
    10k – 50k punten: 1:10 bescherming)
   • aanvullend kunnen de volgende 100 in ranking van de nieuwe militaire highscore én alle spelers met meer dan 50% van jouw militaire punten ten allen tijde aanvallen
   • buiten deze grenzen kunnen sterkere spelers de zwakkere spelers niet aanvallen
   • zwakkere gebruikers zullen hun bescherming verliezen als ze een te sterke speler aanvallen (dit zal worden weergegeven in het melkwegoverzicht)
   • na 7 dagen inactiviteit zal de bescherming verloren gaan tot de eerstvolgende login
   • vlootontsnapping is gekoppeld aan de beginnersbescherming


   Bijvoorbeeld:
   Met 4 miljoen punten sta je 1e in de algemene en militaire ranglijst. Binnen het nieuwe systeem ben je in staat om alle gebruikers aan te vallen met ten minste 400.000 punten én alle spelers tot rang 100 in de militaire ranglijst én alle inactieve spelers én alle spelers met meer dan 500.000 punten. Ook de spelers die de beginnersbescherming zijn kwijtgeraakt door hun eigen fout kun je aanvallen.
   Deze beginnersbescherming moet zwakkere spelers de mogelijkheid bieden om te groeien en om langer plezier te hebben in het spelen van OGame.
   Tegelijkertijd willen we sterkere spelers motiveren om te gaan spelen met andere vergelijkbare spelers en niet alleen “noobs” aan te vallen zonder zelf risico te lopen


   Economie – Ranglijst:
   De economie ranglijst wordt bepaald door de verbruikte grondstoffen voor gebouwen en verdediging én 50% van de grondstoffen die verbruikt zijn voor de bouw van vrachtschepen, phalanxen en sprongpoorten.

   Militaire – Ranglijst:
   Onderdeel van de nieuwe beginnersbescherming is de nieuwe militaire ranglijst waarin de gebruikte grondstoffen voor gevechtsschepen worden bijgehouden en percentages van vrachtschepen, verdediging (icl IPR en ABR) en sensorpalanxen en sprongpoorten. Daarbij zijn de volgende onderdelen:
   • gebruikte grondstoffen punten
   • vernietigde grondstoffen punten
   • verloren grondstoffen punten

   In deze nieuwe structuur zal het mogelijk zijn om de ware kracht van spelers met elkaar te vergelijken. Een speler kan zich niet meer verbergen achter bijvoorbeeld verdedigende eenheden om zijn echte kracht geheim te houden.


   Bescherming van de schepen en de grondstoffen
   Een ander nieuw onderdeel in deze beginnersbescherming is de mogelijkheid om grondstoffen te verbergen en om je vloot te beschermen tegen een overmachtige vloot binnen een bepaalde grens. Hiervoor worden drie nieuwe gebouwen geïntroduceerd (schuilplaatsen) en is het mogelijk voor “minderwaardige” vloten om te ontsnappen bij een gevecht.

   Schuilplaatsen:
   Voor elk type van de grondstoffen (metaal, kristal, deuterium) bieden we een ondergrondse schuilplaats. Deze schuilplaatsen bieden automatisch een deel van de grondstoffen bescherming tegen diefstal. Afhankelijk van het niveau van de schuilplaats wordt een bepaalde hoeveelheid grondstoffen beschermd.
   Om verwarring in spionagerapporten te voorkomen, zullen de schuilplaatsen en de beschermde grondstoffen niet worden getoond in de rapporten. Dit betekent dat je nog steeds de grondstoffen die getoond worden in het spionagerapport kunt stelen.

   Ontsnapping van vloten:
   Als je aangevallen wordt door een overweldigend grote tegenstander zal het mogelijk zijn je vloot te laten ontsnappen. Dat betekent:
   • Als de aanvallende vloot een verhouding van 5:1 heeft tot de verdedigende vloot, zal de verdedigende vloot kunnen ontsnappen
    - vloot kan niet ontsnappen bij eervolle gevechten
    - nadat de grens voor beginnersbescherming gepasseerd is, kan de vloot niet meer ontsnappen
   • AGS aanvallen en haltvloten zullen als één worden beschouwd.
   • Verdediging zal niet meegenomen worden in de berekening, vrachtschepen rekenen slechts voor 25% percentage mee (zonnesatellieten en spiosondes worden niet meegerekend)
   • De ontsnapping gebeurt automatisch, maar verbruikt wel deuterium. Het verbruik per schip is dat van 1 ½ keer de kosten van een plaatsingsmissie naar de dichtstbijzijnde positie.
    - Vloten kunnen enkel als geheel ontsnappen. Als er niet genoeg deuterium is, zal geen enkel schip kunnen ontsnappen.
    - Sterren des doods, spionagesondes, zonnesatellieten én haltvloten kunnen niet ontsnappen.
   • Deze automatische ontsnapping kan ook gedeactiveerd worden in het vlootmenu, bijvoorbeeld voor maankansen.
   • Grondstoffen worden niet meegenomen in deze vlootontsnapping.
   • Met behulp van de Admiraal bestaat de mogelijkheid om de ratio aan te passen naar 1:4.
    Deze veranderingen moeten de zwakke spelers beschermen tegen een volledig verlies en we hopen ze zo uiteindelijk langer in het spel te houden. Met de bescherming van een kleine hoeveelheid grondstoffen in de schuilplaatsen moet je ook in staat zijn een herstart te maken, ondanks een aanval tegen jou.


   Punten voor verworen eer:
   Als beloning voor je gevechten zal het, binnen vastgestelde parameters, mogelijk zijn punten te krijgen (of te verliezen) voor verworven eer.
   Je kunt ze krijgen bij gevechten tegen spelers van bijna gelijke rang of hoger. Je zult ze kwijtraken als je veel zwakkere spelers aanvalt. Punten van eer zullen berekend worden op basis van de vernietigde militaire schepen, verdediging en vernietigde manen, niet op basis van vernietigde vrachtschepen.
   De punten van eer zijn gelinkt aan de militaire ranglijst en de militaire punten van beide spelers. Met de verworven punten van eer kun je ingame titels krijgen (zoals keizer of bandiet) en ook zul je zowel voordelen als nadelen kunnen verkrijgen ingame. (benamingen moeten nog vertaald worden)
   • Top 10 in ereranking (ten minste 15000 HP): Grand Emperor
   • Top 100 in ereranking (ten minste 2500 HP): Emperor
   • Top 250 in ereranking (ten minste 500 HP): Star Lord
   • ...
   • Laagste 250 in ereranking (ten minste -500 HP): Bandit
   • Laagste 100 in ereranking (ten minste -2500 HP): Bandit Lord
   • Laagste 10 in ereranking (ten minste -15000 HP): Bandit King

   Deze titels zullen zichtbaar zijn in de ranglijst en in het melkwegoverzicht.

   Eervolle gevechten:
   De volgende mogelijkheden geven een eervol gevecht:
   - de aanvaller heeft minder punten dan de verdediger
   - een bepaalde verhouding in militaire punten tussen de aanvallende vloot en de verdediger
   - de verdediger is een Bandiet tijdens de aanval
   De aanvaller kan eervolle gevechten voeren tegen iedereen die meer punten heeft dan hijzelf. Als de verdediger minder punten heeft, moet aan de volgende eisen voldaan worden:
   - de verdediger heeft meer dan 50% van de militaire punten dan de aanvaller gedurende de aanval
   - de verdediger heeft niet meer dan 10 militaire punten minder dan de aanvaller
   - de verdediger staat niet meer dan 100 plaatsen van me vandaan in de militaire ranking

   Neutrale gevechten:
   Dit zijn aanvallen tegen alliantieleden, vrienden (beide in 1:1 gevechten) en aanvallen tegen i-tjes zijn altijd neutraal. Dit om te voorkomen dat maanpogingen invloed hebben op de erepunten.
   Gevechten tegen anderen dan hierboven genoemd, kunnen nooit neutraal zijn.

   AGS:
   AGS aanval is eervol indien:
   - het totaal van de militaire punten van de verdediger niet minder is dan 50% van het totaal aantal militaire punten van de aanvallers.
   - geen aanvaller een bandiet is.
   Een AGS verdediging is eervol indien:
   - Het toaal militaire punten van de verdedigende vloten minder is dan 50% van de militaire punten van de aanvallende vloot.
   - minstens één aanvaller een bandiet is.
   Een speler kan erepunten verwerven of verliezen als er minstens 1% van zijn schepen deelnemen in een gevecht. In eervolle gevechten zul je meer grondstoffen buit maken, omdat de bescherming veranderd wordt van 50% naar 25%.

   Oneervolle gevechten:
   Een gevecht zal oneervol zijn als wordt voldaan aan de volgende eisen:
   - de verdediger heeft minder dan 50% militaire punten als de aanvaller
   - de verdediger heeft meer dan 10 militaire punten achterstand op de aanvaller (vooral van belang in de aanvangsfase van het universum)
   - de verdediger staat niet meer dan 100 plaatsen achter de aanvaller in de militaire ranglijst
   - de verdediger staat niet bij de 100 laagsten in de ereranking.
   Door oneervolle gevechten kun je erepunten verliezen. Daar zal venietigde verdediging, phalanx/sprongpoort en buitgemaakte grondstoffen 50% meegerekend worden.
   De verdediger kan erepunten verdienen in gevechten tegen sterke speler door de ontstane schade. Daar zullen alle vernietigde schepen (vrachtschepen met 50%) en de verliezen van eigen schepen en verdediging meegenomen worden.

   Aanvullingen:
   Volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:
   • Ranglijst zal iedere 5 minuten worden aangepast, en dus niet meer volledig live zijn.
   • De formule voor de terraformer zal worden aangepast. Iedere 2 levels krijg je een bonusveld. Zo krijg je bijvoorbeeld 5 extra velden bij level 10.
   • In gevechtsrapporten zullen erepunten en vluchtgedrach getoond worden.
   • Gevechten tegen bandieten zijn *altijd* eervol. Daarom zullen vloten van bandieten niet kunnen ontsnappen bij een gevecht. Bandieten verliezen ook hun grondstofbescherming, waardoor tijdens één enkele aanval 100% van de grondstoffen buitgemaakt kan worden (in tegenstelling tot de normale 50%)


   Plannen voor latere updates:
   • De mogelijkheid dat je vloot terugkeert zonder gevecht, indien verdedigende vloten ontsnappen
   • De planeetvelden die nu nog nodig zijn voor de bouw van schuilplaatsen zullen vervallen
   • Extra voordeel voor erepunten
   • Vrienden en alliantiegenoten zullen niet meegerekend worden bij de berekening van de 100 spelers die in ranking onder/boven je staan


   Tot zover weer de informatie van dit moment
   het OGame Team
   Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

   ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk
  • *met dank aan Red-Dragon*

   Nieuwe noob protectie

   • Voor Oude universums (Alle bestaande universums) Daar is van toepassing:
    De actieve bescherming stopt bij de 50.000 punten. Gesplitst in 2 delen:
    • 0 tot 10.000 punten: Bescherming met 1:5 ratio
    • 10.000 tot 50.000 points: Bescherming met 1:10 ratio

   • Voor Nieuwe universums (Komende universums, nog niet bestaande universums ) Daar is van toepassing:
    De actieve bescherming stopt bij 500.000 punten. Gesplitst in 2 delen:
    • 0 tot 50.000 punten: Bescherming met 1:5 ratio
    • 50.000 tot 500.000 points: Bescherming met 1:10 ratio


   • Naast de algemene noob bescherming dat alleen naar de punt-verhouding van de spelers verwijst, zijn er verdere gevallen waarin de nieuwe noob bescherming niet actief is.
    Deze gevallen zijn geldig zowel in oude als in nieuwe universa:
    • Binnen de militaire highscore kan elke speler, die 100 of minder posities achter de betreffende speler is of meer dan 50% van de respectieve spelers militaire punten heeft, worden aangevallen.
    • Na 7 dagen van inactiviteit gaat de noob bescherming verloren (totdat je weer inlogt).
    • Spelers in noob bescherming verliezen hun bescherming voor 7 dagen wanneer ze sterke spelers (rode weergave in melkweg overzicht met een '(s)' achter de naam) spioneren of aanvallen. Dit heet 'vogelvrij'. Vogelvrije spelers zijn paars van kleur en hebben een '(o)'achter hun naam staan.

     Eerpunten
     Eerpunten kunnen worden verdiend bij een aanval op een sterkere of gelijke spelers (in militaire highscore), de verdediger kan geen eerpunten verliezen. Wanneer je vecht tegen een speler die veel lager staat dan jou, dan verlies je eerpunten. Daardoor zal de vernietiging van militaire schepen (niet civiele schepen) en defensieve structuren worden beoordeeld.

     Het aantal eerpunten wat je gewonnen of verloren hebt in een gevecht worden getoond in je gevechtsrapport. Aanvallen op vrienden of alliantieleden zal geen eerpunten opbrengen en je zal ook geen eerpunten verliezen. De verdediger kan geen eerpunten verliezen.

     [spoiler=Formule]Formule om eerpunten te berekenen:
     VP = (vernietigde units ^ 0.9) / 1000 (afgerond)[/spoiler]     Eervol en oneervolle gevechten
     • Een van de meest belangrijke maar ook lastige verandering van 3.0 zijn de eer en oneervol gevechten. In Eervolle gevechten krijg je eerpunten en in oneervolle verlies je ze. Of een target eervol of niet eervol is, kan je zien in het Melkweg overzicht. Een Eervol target heeft een gele kleur met '(Vp)' achter zijn naam. Spelers die geen markering hebben zijn oneervolle gevechten.

      Attentie: Alle AGS deelnmers krijgen of verliezen eerpunten. Als de target eervol is voor de een maar oneervol voor de ander, dan verliezen beide spelers eerpunten.


     • Effecten (voordelen / nadelen)

      • Voor eervolle gevechten krijgt 1 meer grondstoffen. De plunder bescherming van 50% halveert dan tot 25%. Dat betekent dat 75% van de beschikbare grondstoffen geplunderd kan worden.
      • Wanneer je een speler aanvalt die een bandieten rang heeft, dan kan 100% van de beschikbare grondstoffen geplunderd worden. Bandieten hebben geen grondstof bescherming, ook niet tegen andere bandieten.
      • Wanneer je een oneervol target aanvalt, kan 50% van de grondstoffen nog steeds geplunderd worden.     Plannen voor latere updates
     Gedrag van de activiteiten ster gaat veranderen

     Bekende bugs
     • Expeditie bug: Expedities leveren nauwelijks grondstoffen of schepen op.
      [Status: In progress]
     • Timeout: 15 minuten na elk half uur zijn er timeouts (lag).
      [Status: In progress]
     • Game behaviour: Activiteiten (*) ster
      [Status: In progress]


     Bug die hier niet staan, maar wel worden opgelost worden:
     3.0.1


     Mogelijke veranderingen
     • Beslissing of schepen van bandieten in puin 30% of 50% gaat worden
     • Mogelijk grote verandering in activiteiten ster
     • Schuilplaatsen voor grondstoffen hebben geen velden meer nodig


     FAQ - Special Vragen
     • Is een aanval op vogelvrije spelers eervol?
      Vogelvrije spelers zijn, behalve aanvalbaar ook normale spelers. Dat betekent dat een aanval berekent wordt met de normale criteria van eervol of oneervolle gevechten. Dus eerpunten kunnen gewonnen of verloren worden wat afhangt van je eigen sterkte. De vloot van een vogelvrije speler kan ook ontsnappen.
     • Hoe weet ik hoeveel grondstoffen ik krijg?
      • 50% van de grondstoffen kan geplunderd worden wanneer je een oneervol of neutraal target aanvalt. Neutrale targets zijn alliantieleden of vrienden. Oneervolle targets zijn alle spelers zonder speciale markering.
      • 75% van de grondstoffen kan geplunderd worden wanneer je een eervol target aanvalt. Eervolle targets hebben '(vp)' achter hun naam staan.
      • 100% van de grondstoffen kan geplunderd worden wanneer je een bandiet aanvalt. Bandieten hebben een rode badge naast hun naam staan.
   Ik zit buiten, op een OGameterras in de schaduw van mijn Ogameparasol! Tnx teamlers

   ex admin ogame.sk - ex-admin ogame.nl - ex ba europe1400.co.uk