Announcement Regels Ideas Planet

 • Regels Ideas Planet

  Regels Ideas Planet


  • In de Ideas Planet sectie kunnen spelers hun ideeën voor verbetering van OGame in de breedste zin van het woord te posten. Let op, OGame.nl-team heeft nauwelijks beslissingsbevoegdheid over veranderingen, dus het kan voorkomen dat hele goede ideeën hier gepost, toch geen doorvoering vinden, simpelweg omdat het niet in de macht van team ligt om ze door te voeren.

  • Ideas Planet is een extentie van de Internationale Ideas Planet op het Origin-board (let op: Engels!). Ideeën kunnen hier worden voorgesorteerd, besproken worden in de eigen taal etc. etc.

  • De algemene forumregels zijn te allen tijde in dit subforum van toepassing, behalve waar zij door de onderstaande regels overruled worden.

  • Bij een geschil over deze regels, onduidelijkheid welke regels geldend zijn of bij inconsistenties tussen onderstaande en algemene regels, hebben de Administratoren het gezag de regels te interpreteren zoals ze volgens hen bedoeld zijn, dan wel om de regels te wijzigen.


  1 - Lees de reacties van anderen voor je reageert.
  Wanneer iemand een quote uit de stickies heeft gedaan, dan voegt het niets toe om dit nogmaals te doen. Lees altijd de hele thread, zodat je weet wat er al gezegd is. Posts of argumenten plaatsen terwijl deze al eens zijn besproken, zijn vrij irritant.

  2 - Bij een reactie moet uitleg!
  Posts met uitsluitend termen als “dit is echt een bagger idee ..”, met alleen een rating “10/10” of minder dan 3 woorden, zijn spam. Ook het posten van een bericht dat niks toevoegt, zoals “daar ben ik het wel/niet mee eens” zonder verdere uitleg, wordt beschouwd spam. Als je commentaar wilt geven, leg dan op een vriendelijke manier uit wat er fout is. In dit forum worden ideeën ontwikkeld, de topicstarter moet er wat van kunnen leren. Wanneer je reageert, leg ALTIJD dan je mening uit, maar doe het wel met respect. We zijn immers niet allemaal even ervaren in dit forumdeel.

  3 - Het is niet toegestaan slechts te verwijzen naar de zoekfunctie.
  Wanneer je verwijst Leg dan ook meteen uit wat er mis is met het idee, en geef wellicht, om de topicstarter te helpen, een link naar een soortgelijk idee. Daarmee help je de topicstarter tenminste. We zijn hier immers niet alleen om op fouten te wijzen, maar we zijn allemaal de oplossing, dus we moeten elkaar ook een beetje helpen.

  4 - Het is niet toegestaan slechts te verwijzen naar de stickies.
  Verwijs nooit alleen naar de stickies, lichtaltijd toe waarom je denkt dat de sticky waar je naar verwijst van toepassing is. Berichten met "dit mag niet volgens de stickies" zijn ook niet voldoende. Plaats in elk bericht je mening, met toelichting, het feit dat iets niet volgens de stickies mag kun je altijd nog naast je mening posten.

  5 - Lees voor je een idee post eerst 'Hoe maak je een goed idee?' en 'Wat gebeurd er met ideeën?' Zorg dat je idee voldoet aan de daar gestelde eisen, ideeën die niet voldoende uitgewerkt zijn kunnen door de moderator gesloten worden. Onzinideeën, grappen of overduidelijk niet-serieuze draadjes zijn niet gewenst.

  6 - Gebruik altijd de jusite prefix:
  • Schip: Gebruik deze prefix wanneer je idee een nieuw schip of een aanpassing van bestaande schepen omhelst. Zie 'Waar je bij schepen op moet letten' in de 'Hoe maak je een goed idee?' handleiding voor je een thread aanmaakt.
  • Verdediging:Deze prefix is voor nieuwe of gewijzigde verdedigingsystemen. Lees Zie 'Waar je bij verdediging op moet letten' in de 'Hoe maak je een goed idee?' handleiding voor je een thread aanmaakt.
  • Onderzoek: Nieuwe onderzoeken of ideeën voor wijzigingen op bestaande onderzoeken maken gebruik van deze prefix. Neem 'Waar je bij onderzoek en gebouwen op moet letten' door in de 'Hoe maak je een goed idee?' handleiding voor je een thread aanmaakt.
  • Gebouw:Deze prefix is voor nieuwe gebouwen op manen en planeten of wijzigingen in de oude. Neem 'Waar je bij onderzoek en gebouwen op moet letten' door in de 'Hoe maak je een goed idee?' handleiding voor je een thread aanmaakt.
  • Forum: Deze prefix is bedoeld voor ideeën met betrekking van ons eigen Ogame.nl forum.Vergeet niet om '' te lezen in de 'Hoe maak je een goed idee?' handleiding voor je een thread aanmaakt.
  • Anders: Alle overige ideeën vallen in deze categorie.


  7 - Threads waarin langer dan 2 maanden niet gereageerd is, zullen worden verplaatst naar de IP docks. Dit is een soort van lopend archief waarin ideeèn en suggesties terecht komen die vast zijn komen te zitten, waar meer input voor nodig is, status onbekend is, af zijn gewezen etc. etc. Zie de Ideas Planet Docks regels omtrent het necrobumpen van threads in deze sectie aleer je er post.

  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Wanneer deze of andere regels niet worden nageleefd zullen er sancties worden opgelegd!

  Met vriendelijke groeten,
  Het Ogame.nl-team

  "When everything is all right, there's nothing left," -Su Majestad Rey Nemaattori el Primer, 1e .nl'er met 2,5mil score.
  Forum regels | Spel regels | IRC Regels | AGV| Mail | PM